S:1

"Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu."
Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer almaktadır?

"Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu." Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer almaktadır? sorunun cevabı "Herkesin kendi semtini sevmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Cebirsel ifadelerdeki harflere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günlük protein gereksiniminin karşılanmaması bazı ciddi sorunlara neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri olamaz? Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATOya üyedir? Hz.İbrahim (a.s) peygamberin getirdiği ve tek bir yaratıcıya inanmayı ona kul olmayı öngören din anlayışına ne isim verilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Ezgi maddelerin suyu çekip çekmediğini gözlemlemek için. suyun içerisine kağıt, pamuk, alüminyum folyo, plastik poşet koydu. Bu maddelerden hangileri suyu çekmemiştir? · Bursayı fethederek başkent yaptı.· İlk kez divan teşkilatını kurdu.· İznikte ilk medreseyi açtı.Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa aktarılmıştır? Alice : - - - -?Bill : At Ankara Secondary School. I. Türkiyede ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okul açma yetkisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? I-İğne yaptırmakII-Banyo yapmakIII-Kan vermekIV-İlaç içmekYukarıdaki maddelerden hangileri orucu bozmaz? Ülkemizden doğuya doğru tren yolculuğu yapan Yılmaz ailesinin ilk uğradığı ülke hangisidir? Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu aşağıdaki olayların hangisiyle kabul edilmiştir? Dünyanın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işin, hareketin yapılmadığı; gelecek zamanda yapılacağı anlamı vardır? Canlılar için söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? Müslümanlar aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için Kâbeyi ziyaret ederler? Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakınSaadetin adını bile duymamış Allahın işine bakınBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? I- Harf İnkılabıII- İstiklal Marşının kabulüIII- Montrö Boğazlar SözleşmesiIV- Türk Dil Kurumunun KurulmasıBu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? 10 032 409 sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 10, 8, ?, 4, 2 örüntüsünde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? I. Sünger II. Tuvalet kâğıdı III. Kâğıt havluYukarıdaki maddelerin ortak özellikleri hangisidir? Gece saat 22.40 da yatan Selen, sabah 06.40 da uyanıyor. Selen kaç saaat uyumuştur? İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Hz. Muhammetin oğlunun ölümünden sonra kafirlerin onunla alay etmesi üzerine indirilen sure hangisidir? • Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.Verilen özellikler Thomas Kuhna göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir? Üzdü beni zalim kanlı yaramazGayet çoktur değil benim yaram azBu dizelerde altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda görevleri verilen ifadeler doğru ise başına D yanlış ise Y yazınız. ( ) Allahın varlığına ve birliğine inanmak, imanın ilk şartıdır. ( ) Hz.Musa son peygamberdir. ( ) Allah bütün dualarımıza, seslenişlerimize karşılık verir. ( ) İslam tüm insanlara gönderilen evrensel bir dindir. ( ) Her yerde dua edemeyiz sadece belirli yerlerde dua edilir. .......................................... sen topu at. kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturmak için noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde hatalı yazılmış bir kelime vardır? Sam: - - - - ?Kate: I am a Taurus. What about you?Sam: I am a Libra. Teknoloji hayatımızı her açıdan etkilemektedir. Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilginin bilim olması için gereken koşullardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir