S:1

Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? sorunun cevabı "Grup üyeleri aynı özellikte olmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde nesnellik söz konusu değildir?   Sınavdan en yüksek notu aldığım için çok ………………..…….İrem’in cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?  ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Ankara’da , Güneş  06 .25’te doğup , saat  17.05’te batıyor. Gündüz süresi ne kadardır ? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az   olmaktadır.Buna göre;I.  AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV.  Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? "Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki yorumlardan hangisini yazması uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi hangisi “475” sayısının çözümlenmiş halidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem , söylenme anından sonra yapılmıştır? Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Ben 34 kilogramım. Ablam benden 6 kilogram daha ağırdır. İkimizin kilosunun toplamı ne kadardır? Çiçeğinde üç çanak yaprak ve üç taç yaprağı bulunan bir bitki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Ezgilerine göre• Konularına göre• Yapılarına göreBu şekilde sınıflandırılması olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasi otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar kaç yılında verilmiştir? Peynir üretim aşamaları;I. Sütün fabrikada işlenmesiII. Sütün taşınmasıIII. İneğin sağılmasıIV. Peynirin markette satışa sunulmasıYukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez ne zaman olmuştur? Aşağıdakilerden  hangisi  çocukların sorumluluklarından  birisi  değildir?  - - - - Melis nor Selin will go to Spain. Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? Aşağıda melekler ve görevleri yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1084+1370=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki maddelerin hangisinin suyu çekme özelliği vardır? Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır? ”Atatürk Derne ve Topruk’ta gösterdiği başarılarından dolayı …………… rütbesine yükselmiştir.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sadece sabah ezanında söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir? “Köylü komşulardan bazıları ara sıra bize geliyor.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen;I.  İstanbul Üniversitesinin açılması,II.   Türk Tarih Kurumunun kurulması,III.   Balıkçılık Enstitüsünün açılmasıgibi çalışmalardan hangileri, Atatürk’ün bilime verdiği önemi gösterir? 59 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Standartlara uygun üretilmiş mallarda ………… damgası bulunur”  cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir? Ayça doesn’t - - - - ill. "Babasının siyah bir arabası vardı."cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir? Uzun kenarı 14 cm, kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır? “64” sayısında kaç birlik vardır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletlerde görülen bir özellik değildir?   7000 : 70 = …… bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (1) Matematik dersinde öğretmen, ödevini yapmayan tek öğrencinin ben olduğumu hatırlattı. (2) Sorumluluklarımı yerine getirerek iyi bir öğrenci olabileceğimi söyledi.(3) Çok utandım. (4) Bir daha böyle bir sorumsuzluk yapmamaya karar verdim.Bu metne göre numaralanmış cümlelerin hangisinde öğrenci kendi düşüncelerinden söz etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir