S:1

İllerimiz ve meşhur oldukları ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

İllerimiz ve meşhur oldukları ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Manisa-Hamsili Pilav" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden değildir? Babam Kağan uçtuğunda kendim sekiz yaşında kaldım. O töre üzerine amcam Kağan oturdu. Oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı… Tanrı buyurduğu için on dört yaşında Tarduş milleti üzerine şad oturdum. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehir’e Şantung Ovası’na kadar ordu sevk ettik.Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?  Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına ……………………………….. denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre; Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri hangi tariften itibaren geçerlidir?  Ege 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Ege’nin yaşının 3 katından 7 fazladır. Ege’nin annesi kaç yaşındadır? İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar. İnsanın;I. Aklının olması,II. Düşünebilmesi,III. Yürüyebilmesi,gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir? Peygamberimiz, ‘‘Ramazan ayından sonra en faziletlioruç, Allah’ın ayı olan - - - - ayında tutulan oruçtur.”buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5’ dir. Fark kaçtır? Aşağıdakileri grupladığımızda hangisi bu grubun dışında kalır? Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit …………………devresi denir. İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir? Mehmet, 25 sorudan 3 ünü yanlış cevaplamıştır. Buna göre Mehmet soruların % kaçını yanlış cevaplamıştır? Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin hangisidir? Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir? “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.” Mustafa Kemal, yukarıdaki tarihi konuşmayı hangi savaş sırasında yapmıştır? “Parayı veren ……………………” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? V + X= Romen rakamı işleminin sonucu hangisidir? Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmiş bölgeler sınıflandırması içerisinde gösterilemez? Yüce Allahın insanlara doğru yolu bulmaları için gönderdiği tüm ilahi kitaplara inanmaya ne ad verilir? Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Her birinde 150 mL kolonya bulunan 8 şişede toplam kaç militlitre kolonya vardır? Bir depoda 86 tane koli, her kolide 12 tane kutu, her kutuda 20 adet dolma kalem bulunduğuna göre; toptancıda kaç adet kalem vardır? Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir? '' Sana yardım ettiğim ...... mutluyum. '' cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul isimdir? 2 deste misket 5 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? Aşağıdaki cümlelerde  altı çizili olan kelimelerden hangisi sesteştir?  Hangi cümlede yapım ve çekim ekleri bir arada kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? Sürekli ders çalışmalısın. Başka bir uğraşın olamaz.Bu çocuğun hangi hakkının ihlal edildiğinden söz edemeyiz? Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir? 1. Adımız, soyadımız2. Doğduğumuz yer3. Okulumuzun adı4. Sınıfımızın adıBuna göre nufüs cüzdanımızda hangi bilgiler bulunmaz ?  Zekâtın nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili bir afiş hazırlayan Ömer’in, afişini desteklemek için aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini kullanması beklenir? 150 sayısının % 40 fazlası aşağıdakilerden hangisidir? Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi doğal ve sağlıklı beslenmeye örnektir? “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dile- riz.” (Fatiha suresi, 5.ayet)“Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah sırf kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.” (Hadis-i Şerif)Verilen ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Ne yana baksan sarılmış her yanSarılan olurda saran olmaz mı?Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam?Bakıp ta aynaya soran olmaz mı?(N. F. KISAKÜREK)Dörtlüğe göre evrenin ve içindekilerin meydana gelmesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir