S:1

İstanbul'da gezi yapan Gül, hangi yeri göremez?

İstanbul'da gezi yapan Gül, hangi yeri göremez? sorunun cevabı " Peri Bacaları       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikII. Ve la ilahe ğayrukIII. Ve Teala ceddükIV. Ve celle senaükV. Ve tebarekesmükSübhaneke duasının doğru bir şekilde okunabilmesi için, tabloda numaralandırılmış halde verilen bilgilerden hangilerinin yeri değiştirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır? “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki varlıklardan hangilerini karanlıkta görmemiz daha zor olur?     16-3=15    15-3=12    12-3=9                     9-3=6      6-3=3      3-3=0Yukarıda işlemi en kısa yoldan nasıl ifade ederiz? *Birinci Dünya Savaşını İki temel nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur? Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir? 1. Ankara’nın soğuk, kapalı günlerinden biriydi. 2. Yol yine kapalıymış. 3. Hava kapalı olduğu için pikniğe gidemedik. 4. İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. Kapalı sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?   Demir elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında sayılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden değildir? "Bazı çocuklar kitap okumayı severler." cümlesinde hangi kelime sıfattır? Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklara ne denir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Hz. Peygamber (sav.)’in vefatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?   “Kardeşim akşam çok geç geldi.” cümlesini soruya çevirmek istediğimizde “Kardeşim” sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir?  I. Kum, tuz, şeker gibi küçük tanecikli maddeler konulduğu kabın şeklini alırlar ve bunlar katıdırlar.II. Su buharı, hava, oksijen gazlara örnek olarak verilebilir.III. Sıvıların belli bir şekilleri yoktur.Yukarıda belirtilen maddelerden hangileri doğrudur? Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır? Ergin' in yeni aldığı hikâye kitabı186 sayfadır. Ergin bu kitabın 5/6‘sını okudu. Okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi eş seslidir? Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüsbölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,nefes almada güçlük ve öksürük belirtilerigörülür? Mayoz bölünme, üreme ana hücrelerinde görülen bir olaydır. Sanat eserinin niteliği, ele alınan konuya yüklenen anlam ve onu anlatış tarzıyla belirlenir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır? Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi 6 kez döndü-ğünde ikincisi 3 kez ve üçüncüsü de 12 kez dönmektedir. Çarklardaki toplam diş sayısı 105 olduğuna göre en küçükçarktaki diş sayısı kaçtır? "45” sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? "9 - 12 - 15 - 18 -21"  Şeklindeki saymanın kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi monokotiledonlar (tek çenekliler) grubuna aittir? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir toplumda yaşayan bireyler; -Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,-Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, -İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?  Hangi cümlede noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?48 ÷ 3 =  .... ÷ 13 “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.”                                                                          (Bakara suresi, 186. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?  İman esasları ( imanın şartları) hangi duada anlatılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir