S:1

Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine Patrik denilen mezhep hangisidir?

Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine Patrik denilen mezhep hangisidir? sorunun cevabı "Ortodoks    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir? Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? İnsan sürekli bir anlam arayışı içindedir. Kendi kendine, Ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? İyi nedir? Doğru nedir? Adaletli olan nedir? Güzel nedir? Bu dünyanın sonu ne olacak? gibi sorular sorar.Metindeki sorulara en kapsamlı doğru cevabı aşağıdakilerden hangisi verir? Aşağıdaki olaylardan hangisi ramazan ayında gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan temel konulardan biri değildir? Babaannem, bana atkı örüyor. Her gün 20 cm ördüğüne göre, 2 m uzunluğunda olmasını istediğim atkıyı kaç günde bitirir? Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin nedenle- rinden biri değildir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? 24 sayısının 5 katının 12 eksiği kaçtır? Hz. Muhammed kaç yılında doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Saatte 270 km hızla giden hızlı tren 20 dakika sonra ilk istasyonda duruyor.Tren kaç km yol gitmiştir? Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? "24-26-27-30-32-34-38" Sayı örüntüsünde hangisi kuralı bozmuştur? Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız? Ayşe--- Sadece sevdiği yiyeceklerle besleniyor.Emel---- Cips ve Coco cops yiyor.Selçuk--- Her çeşit yiyecekten yeteri kadar yiyor.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dengeli beslenmektedir? Hangisi, mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez ? 3-6-9-...-15-...-21Boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Aşağıdaki bitkilerden hangisinde tohumla üre- me görülmez? Günümüzde kullanılan çengelli iğnenin tarihteki ilk örneği kabul edilen Fibula adı verilen çengelli iğneyi kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (48 – 3) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? 4 düzine kaç yumurta eder? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki ortak yönlerin başında gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, birden fazla sıfat almamıştır? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği Suriye ordusuna aşağıdaki sahabilerdenhangisini komutan tayin etmişti? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme doku ve tiplerinin belirlenmesinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tarihte günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini kullanmışlardır? İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? İstasyona yanaşan trenin hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yanlış zamanda, yanlış yerde gereksiz ve fazla kullanılmasına ne denir? Yunus Emere 13. yüzyılda Anadoluda yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır.Yunusu dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir? Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım ( ) Fakat, onlar gibi nasıl düşünebilirim ( ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim ( )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim GenelMüdürlüğünün görevlerinden değildir? 17 Şubat 1923te İzmirde toplanan ilk iktisat kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:Hammaddesi yurt içinden temin edilen • sanayi dalları kurulmalıdır.Yabancıların kurduğu ticaret işletmelerin• den kaçınılmalıdır.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendi• rilmelidir.Bu kararlarla;I- dışa bağımlılığı önlemekII- yabancı sermayeyi etkili kılmakIII- millî ekonomiyi kurmakIV- ekonomik bağımsızlığı sağlamakhedeflerinden hangilerine ulaşılması amaçlanmış olabilir? Bir alışveriş merkezinde 1539 kadın, kadınlardan 1665 fazla sayıda erkek eleman çalışmaktadır. Bu alışveriş merkezinde toplam kaç kişi çalışmaktadır ? Kıpçak beylerinden Aybeg tarafından 1250 yılında Mısırda kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel içerikli bir yazıda olması gerekenlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir