S:1

Hindistanda meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir?

Hindistanda meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? sorunun cevabı "Kast Sistemi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda rastlayabildiğimiz rollerden birisi olamaz? Rüzgar erozyonunu azaltmak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır? Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya sanayi üretim alanları içerisinde gösterilemez? Su olmayan yerlerde nasıl namaz kılarız? Mutfaklarda kullanılan tüpler; gaz maddelerin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘sorumluluk ile ilgili değildir? Hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir? İki bütün ile 3 yarım kaç tane çeyrek eder? Aşağıdaki ifadelerden hangisi psikoloji hakkında yanlış bilgi vermektedir? Dont listen to music loudly if the baby - - - . Değişmeyen madde miktarına ............ denir .................... ile ölçülür. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine .......... denir.Yukarıda boş bırakılan yerler tamamlandığında hangi kavram dışarda kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi "bir futbol maçıyla" ilgili sabitler arasında yer alır? 306 sayısının 10/17' si kaçtır? Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesinde, aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir? Saatte 85 km süratle giden bir otobüs gideceği yere 12 saatte varıyor.Bu otobüs kaç kilometre yol almıştır? Karagöz ve orta oyununda binlerce yıllık yolu katedip bize ulaşan onca ulusun ve insanın ürettiği güzelliklerin nefis bir birleşimini görüyoruz. Bu çarpıcı oluşum nasıl olur da oyunlarda dikkate alınmaz? Nasıl olur da bu yönün farkına varılamaz? Alman Profesör Carl Ebert diyor ki ‟Sizin Karagöz ve orta oyunu gibi ulusal hazineleriniz var. Bunlara dayanarak ulusal tiyatronuzu kurabilirsiniz.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılmıştır? Nurten Öğretmen, fen dersinde öğrencilere denizde yaşayan canlıların özelliklerini açıklar. Daha sonra dersinin devamında öğrencilerini çeşitli deniz canlılarının bulunduğu dev akvaryuma götürür. Öğrencilerinden 4 ya da 6 kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Önce her grubun kendi içinde akvaryumdaki canlıların benzer ve farklı özelliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarını ve daha sonra grupların belirledikleri özellikleri tüm sınıfa sunmalarını ister.Aşağıdakilerden hangisi Nurten Öğretmenin dersini işlerken kullandığı öğretme yollarından biri değildir? Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedimle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Medyanın seslenmek, ulaşmak, etkilemek, yönlendirmek ve etkilemek istediği hedef kitleler vardır. Buna göre bir deterjan markasının reklam verirken ulaşmak istediği kitle daha çok hangisidir? Günde 200 ml süt tüketen bir çocuk, bir haftada ne kadar süt tüketir? Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. ( ) Doğayı korumak için kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.( ) Beslenme tüm canlıların temel ihtiyacıdır.( ) Ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına da kavuştular.( ) Bir ürün satın alırken önce reklamlarına bakmalıyız( ) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilmek istenen yeniliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Düğün sahibi, gelen konukları büyük bir misafirperverlikle köyün girişinde karşılıyordu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aynı toplumsal düzeyde kalmak şartıyla bir benzer grup ya da durumdan diğerine doğru ileri geri harekete yatay hareketlilik denir.Bir sosyal tabakadan diğer bir sosyal tabakaya geçiş ise dikey hareketlilik olarak ifade edilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olamaz? Bir okuldaki 697 öğrenci 23 öğrenci taşıyabilenaraçlarla kitap fuarına götürülecektir. Öğrencileritaşımak için en az kaç araca ihtiyaç vardır? Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? Saçları çok uzadığı ..................... saçları gözünün önüne geliyor. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 12 x (8 - 3) işleminin sonucu kaçtır? "Küsmek" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir