Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir? sorunun cevabı "Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir? I. Her milletin kültürü farklıdır.II. Farklı kültürler zenginlik yaratır.III. Kültürün temel unsuru insandır.IV. Kültür, geçmişten günümüze aynı kalır.Kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türk edebiyatı ve kültürüne yaptığı etkilerden biri değildir?  “Allah, kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez.Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kö- tülük de kendi  zararınadır.” (Bakara suresi, 286. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime fiil değildir?  8’den başlayarak ileri doğru dörder ritmik sayarken 28 dediğimizde kaç tane sayma yapmış oluruz? İri taneli katı bir madde ile küçük taneli katı bir maddenin karışımını hangi yöntemle ayrılabilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? “Yedi kollu şamdan” ve “altı köşeli yıldız” aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?  1-Pınar, kovasını taşıyor./  2- Dedem iyice yaşlandı.3-Doğum günümü kutladık./4- Ayşe, mışıl mışıl uyuyor.Numaralanmış görsellerdeki eylemlerin anlamlarıbakımından sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? Acil bir hastalık durumunda hangi numarayı arayarak yardım isteriz?