S:1

Her bir sınıfında 34 öğrenci olan 23 sınıflık bir okulda kaç öğrenci vardır?

Her bir sınıfında 34 öğrenci olan 23 sınıflık bir okulda kaç öğrenci vardır? sorunun cevabı "782" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Güneşin her gün doğup batması, mevsimin oluşması, bitkilerin yeşermesi ve yapraklarını dökmesi evrende bir neyin olduğunu gösterir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık IV. Bankacılık Yatsı namazının farzı ile hangi namazların farzı aynı şekilde kılınır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? Dört Halife Dönemindeki gelişmelerden hangisi sınırların genişlediğine kanıt olarak gösterilemez? Kaşgarlı Mahmutun Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Çukur aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.(.....) Beyaz ışık tüm renklerin bileşiminden oluşur.(.....) Kırmızı renkteki bir şapka beyaz ışık altında kırmızı görünür.(.....) Kalın kenarlı mercekler, hipermetropluğun giderilmesinde kullanılır.(.....) Ortam değiştiren ışık, sürati değiştiği için kırılır. 8 metre uzunluğundaki bir ağacın gölge uzunluğunun 12 metre olduğu bir zamanda aynı yerde bulunan 6 metre uzunluğundaki bir ağacın gölgesinin uzunluğu kaç metre olur? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından biri değildir? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Sürat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak (cemaatle) kılınmak zorunda olan namazlardan biri değildir ? Osmanlı Devletinin ilk dinsel ve sosyal nitelikli ayaklanması olan Şeyh Bedreddin İsyanı, hangi padişah döneminin önemli siyasi olayıdır? I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde esas alınan ilkelerden değildir? Manda ve Himaye nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa nerede duyurulmuştur? Duvar saati ile ütünün çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kara katmanı ile ilgili doğru bir bilgidir? 1. Valizlerin altına tekerlek takılması2. Kapı menteşelerinin yağlanması3. Yerlere halı serilmesiYukarıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde hem yazın hem de kışın kullanılan bir evde ısı yalıtımı amaçlanmış olamaz? Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde ne anlatılıyor ? 1. Mektup, Hasret dolu sevgilerle hepinizi öpü- yorum. cümlesiyle bitiyordu.2. Köye gider gitmez ailesine mektup yazdı.3. Kutsal vazifesine heyecanla başladığını bildirdi.4. Salih Öğretmenin ilk tayin yeri Doğu Anadoluda ücra bir köydü.5. Mektuptaki bu hasret dolu sevgi ibaresi Salihi duygulandırdı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdaki- lerden hangisi olur? Tahtadaki cümlelerin hangisinde soru adılı vardır? Mercimek , neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? Yerin farklı derinliklerinde bulunan, uzun yıllar boyunca kayaçlar içinde kalan her türlü canlı kalıntısı ve izine verilen addır.Bu cümle aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır? Çocuklarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. İbadetin nasıl yapılacağıII. Nesnelerin sertliği veya yumuşaklığıIII. Ahiret hayatının nasıl olacağıIV. Bütünün parçasından büyük olduğuBu bilgilerden hangilerine sadece vahiy yoluyla ulaşılabilir? Karbon 14 metodu ne işe yarar? Makarna, patates, buğday ...............bakımından zengin besinlerdir. Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir? Hz. İsanın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılığa örnektir? Aşağıdakilerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?1- yiyecek 2- tatil 3 –barınma 4- giyecek 5- sinema Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın akıllı, özgür ve sorumlu bir varlık olmasına örnek oluşturur? "Buzdolabı-soğutma" sözcükleri arasındaki ilginin benzeri, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Tabak tabak yemek yedi; ama gene de doymadı Yukarıdaki cümleye altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir