S:1

Güneşin battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir?

Güneşin battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? sorunun cevabı "Doğuyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Asırlık çınarların gölgelediği caddeler, eski konsolosluk binalarıyla doludur.II. Cetine, Karadağ’da tarihî dokusuyla dikkat çeken bir kenttir.III. Çünkü Cetine, 15.yy’dan 1946’ya kadar başkentlik yapmıştır.IV. Yugoslavya dönemiyle birlikte bu unvanını Podgorica’ya kaptırmıştı.V. Sakin kentin geniş caddelerinde yer alan eski binalar geçmişin izlerini hâlâ taşımaktadır.Bu cümlelerden oluşturulucak bir paragrafta, cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden değildir? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1. Bir ışık kaynağı gerekir.2. Saydam madde olmalıdır3. Cisim ile gölgesinin şekli benzerdir.  Dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz iki sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir? Uhud Savaşı sonrasında  (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medine’den çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Bir kulacı 20 cm olan Caner  5 kulaç kumaş aldı. Aldığı kumaş toplam kaç m‘ dir? "(34 + 12) + 43 = (43 + 12) +  A" işlemde "A" içine hangi sayı gelmelidir? İnsan ne kadar bilgili olursa olsun karşısındaki kişi onu anlamıyorsa bilgisini aktaramaz.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla hazırladığı orduda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yoktur? O akşam bütün sokaklardan hızla geçti; evine                   I                           IIgeldi, odasına çekildi ve kemanını torbasın- dan               IIIçıkararak sevdiği şarkıyı çalmaya başladı.                    IVBu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? "51-48-45-42-39-37-33"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? • Kafkas Cephesi kapanmıştır.• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiş-tir.Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 11 sayfalık kitabımın 4 sayfasını boyadım. Boyamam gereken kaç sayfam kaldı? 1. Şekil değişikliği yapabilir.2. Terazi ile ölçülür.3. Birimi kilogramdır.Kuvvetle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 35…35 boş bırakılan yere ”<  ,>  veya =  işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binişlerde ve taşıtlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? “İstanbul tuhaf bir şehir. Dört millet bir arada yaşıyor ve birbirlerinden nefret etmiyorlar...”Gerard de Nerval Fransız EdebiyatçısıFransız edebiyatçısı, yukarıdaki anlatımıyla Osmanlı toplumunun hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Hangi tarih yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri  değildir? Hz. Muhammed’in (sas) kabrinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik,’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? Aşağıda görevleri verilen melekler sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? I- Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten melektir.II- Allah’ın izniyle tabiat olaylarını gerçekleştirir.III- Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canını alır.IV- Kıyamet koparken ve yeniden dirilirken “sur” denilen boruya üfleyecek olan melektir. .... + 10 = 30Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Dünya’mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir? Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? Aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Sözlükte; emniyet ve selamet anlamının yanında esenlik veren, tehlikelerdenkurtaran anlamına gelir. Terim olarak; her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak, yaratmasında kusursuz olan, kullarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlıkveren anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir.Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda ilk yardım malzemeleri ve hangi amaçla kullanıldığı verilmiştir.Hangi bilgi yanlıştır? Uçun kuşlar, uçun  doğduğum yere;Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.Ormanlar koynunda bir serindere,Dikenler içinde bir sarı gül  vardır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hacı Bektaş Veli hangisinin kurucusudur? Kalemlerin destesini 20 TL’den alıp, tanesini 3 TL’ ye satan bir kırtasiyecinin bir kalemdeki karı ne kadardır? Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir