S:1

Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik
problemi ortaya çıkmaktadır.
Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi
iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?

Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir? sorunun cevabı "Televizyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
4/32 kesrinin en sadeleştirilmiş şekli hangisidir? Aile bütçesi hazırlanırken aşağıdaki giderlerden hangisine öncelik verilmelidir? Hz. Ademin eşinin ismi nedir? Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmemesinden üzüntü duymak anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangsidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okul-aile birliklerinin faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alfabemizin son harfi hangisidir? 18 sayısının 1/3' inin 2 katı kaç eder? Evden (1) çıkınca (2) arkadaşımı(3) apartmanın önünde (4) babasıyla (5) konuşurken gördüm. cümlesindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri hal eki almıştır? Hangi cümledeki virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirmez? 43 ,52 , 33 , 1100 üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? İlk Çağda uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür? • Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer suresi, 9. ayet)• Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.Bu ayet ve hadisten çıkarılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmamıştır? Kavimler Göçünün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Nisan ayında 1 ton inşaat demirinin fiyatı 1230 TL ile 1270 TL arasında değişmiştir.Nisan ayında 11 ton demir alan bir müteahhit kaç TL ödemiş olabilir? Allah Resulünün evrensel düzeyde de bir uyarıcılık görevi olduğu, Kuranda Sebe suresi, 28. ayette şöyle ifade edilmiştir: Biz, seni bütün insanlara ancak müj- deleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.Hz.Muhammed (sav.)in hangi uygulaması bu göreviyle daha çok ilgilidir? A bölgesinde sanayileşme ve nü-fus miktarı daha fazla olmasına rağmen B bölgesinde çevre kirliliği daha fazladır.Bu durum aşağıdakilerden han-gisine kanıt oluşturur? Kul kıyamet günü ilk olarak hangi amelden hesaba çekilir? Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir