S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemin geleçekte yapılacağını belirtiyor?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemin geleçekte yapılacağını belirtiyor? sorunun cevabı "göreceğim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki yazarlardan hangisi ‘‘Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektuplarıgibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır? 600 doğal sayısının 3/6 sı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Katı bir maddenin ısı alarak direk gaz hale geçmesine .....................denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arabanın içinde yüksek sesle müzik dinlemek aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Yarısı 5 olan sayının 17 fazlası kaçtır ? Teyzemin ve halamın eşine................. çocuklarına.....................denir.Yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla hangileri gelir? Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemini ilk kez uygulayan İslam halifesidir? Yurdumuzda bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir? "Adil yargılanma" aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir? Benim kardeşim ile anlaşmak çok zor. Bir kere bir şey dediyse onu değiştiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın fikrini değiştirmez. Elmaya portakal demişse o portakaldır. Gerçekten elma da olsa. Kardeşini böyle anlatan birisi, kardeşinin hangi özelliğinden bahsetmiştir? Selçukların 4 inekleri vardır. Bir inek günde 16 litre süt vermektedir. Bu sütün 45 litresini sattıklarına göre, kaç litre süt artmaktadır? Divanı-ı Hümayunun görevlilerinden olup;Padişahın mutlak vekilidir.Padişahın mührünü taşır.Yukarıdaki görevleri anlatılan Divan üyesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi somut isim değildir? 2 molekül glikozun glikolizi sonucu kaç molekül pirüvik asit oluşur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ile ilgilidir? He has easily passed - - - - he studied a lot. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir? Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ediniz, sizin kadınlar üze-rinde, kadınlarında sizin üzeriniz-de hakları vardır... Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Lisa : Where were you on your last holiday?Melis : I was in Konya.Lisa : - - - - there?Melis : I celebrated my 12th birthday. I visited mygrandparents. I learned how to cycle with mycousins. Allahü Teâlâ Hz. Muhammedin (sav) ümmetini kuranı kerimde ifade ederken VASAT ÜMMET olarak nitelendirmiştir. VASAT ÜMMET bu kavram ile ifade edilmek istenen hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal yönünü ortaya koymaktadır? Geçmişten günümüze uzanan şiir, öykü, destan, roman ve tiyatro oyunlarını, insanlığın hangi ortak mirası kapsamında değerlendirebiliriz? Ahmet : Tevrat, Hz. Davuda indirilmiştir.Ayşe : İncil, Hz. İsaya indirilmiştir.Ali : Zebur, Hz. Musaya indirilmiştir.Elif : Kuran, Hz. Muhammede indirilmiştir.Yukarıda ilahi kitaplarla ilgili hangi öğrencilerin verdiği bilgi yanlıştır? (I) Edebîmetin asıl malzemesi dildir. (II) Kullanılan dil günlük dilden farklıdır ancak günlük dilden büyük ölçüde yararlanır. (III) Edebîmetnin dili, onu ortaya koyan, yazan sanatçının kişiliğini, üslubunu yansıtır. (IV) Bu metinlerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. (V) Edebîmetinler yan anlam değeri bakımından zengindir, gerçek anlamın dışında kullanılan sözcüklere yer verilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Berna bebek arabasıyla merdivenlerin yanında bulunan rampadan aşağı inecektir.Berna rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? 2 kg kaç gramdır? Oruç ayı hangi aydır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır? Eski dansları mektepte, yenilerini de iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini söyledi.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? 96 000 ÷ 1000 = işleminin sonucu kaçtır? Reyhan: Why are you sad? Reyhan asked - - - - I was sad. Aşağıdaki teknolojik ürünün hangisinden her alanda yararlanılmaktadır? Ben, 8. Ayda doğmuşum .diye belirten Sezerin doğduğu ay, aşağıdakilerden hangisidir? İcatlar niçin yapılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir