Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir? sorunun cevabı "Düşersin sonra hızlı koşma." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki peygamber kıssalarından hangisinin konusu öncelikle akıl yürütme ve insanları düşünmeye çağırmaktır? Biz, arkadaşlarla bazen evimizin yakınındaki parka gideriz. Parkta gür yapraklı, yemyeşil ağaçlar vardır. Parkın ortasındaki gölcükte kırmızılı mavili balıklar, bembeyaz kuğular, küçük ve sevimli ördekler dolaşır. Gölün kenarında üzerine mis kokulu hanımelleri dolanmış, tahtadan çardak- lar bulunuyor.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz? Üç nokta nerede kullanılamaz? “sebep” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I.su     II.  buz      III. buhar  Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  “bozuk” kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? GÜLEK BOĞAZI        Çok eski çağlarda Toros Dağları'nın tepesinde bir kral kızı yaşarmış. Dağların çevresi çok sık bir ormanla çevrili olduğu için buralarda dolaşmak tehlikeliymiş. Çünkü ormanda büyük bir ejderhanın yaşadığı söylenirmiş. Kral da kızına sık sık çevreyi tek başına dolaşmamasını söylermiş.      Günlerden bir gün, kızın canı çok sıkılmış ve ormanda dolaşmaya karar vermiş. Bir süre gezdikten sonra dik ve sarp bir kayalığın üzerine oturarak Gülek Boğazı'nı seyretmeye başlamış. Birden büyük bir gürültü duymuş. Aşağı baktığında kayalıklardan ejderhanın geldiğini görmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Kurtulamayacağını anlayınca: "Allah'ım, beni ejderhaya yem yapacağına burada taş yap daha iyi." diyerek Allah’a dua etmiş. Kızın duasını kabul eden Allah, hem kızı hem de ejderhayı orada taşa çevirmiş. Kız niçin Allah’a yalvarmış?  Hasta ziyaretinde hangisini söyleriz? “boş” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmalıdır? Fas’ta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentindedoğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonrahac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicazgibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, ArapYarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, KuzeyTük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü veSudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgiliizlenimlerini 1355’te tamamladığıseyahatnamesindeanlatmışı.Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı?