S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye uzunca bir süre anlamını katmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye uzunca bir süre anlamını katmıştır? sorunun cevabı "Nicedir dostlarımı arayıp soramıyorum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir erkek uzun atlamacı 6 m 28 cm, bir bayan uzun atlamacı 4 m 79 cm atlıyor. Erkek sporcu bayan sporcudan ne kadar uzağa atlıyor? Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır? Yedi milyon elli dokuz bin yüz otuz dört okunuşu verilen rakam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? (3,5,7) rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı tek sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarından biri değildir? 23 Nisan .......................................... ve Çocuk Bayramı noktalı yere ne gelmelidir? 478 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayılar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir? Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramalıyız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik, tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisinezarar verir.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Uluabat Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim soylu bir kelime ek-fiil alarak yüklem olmuştur? Beşer ritmik sayarken 45 ten önce hangi sayı vardır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer almaz? Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti hangisidir? Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz? İskelet sistemi ile ilgili olarak;1-Vücuda desteklik sağlar.2-Kemik, kas ve eklemler bu sistemin yapılarıdır.3-Besinlerden enerji üretilmesine yardımcı olur.4-Organları darbelere ve dış etkilere karşı korur.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iskelet sistemine ait özelliklerdir? Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise ya ....................... ya da sabit sürat ile hareket ederCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Param 100 TLdir. Paramın 3/4 ‘ünü harcadım. Kaç liram kaldı? Aşağıdakilerin hangisinde öteki sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? 14 640 kg = A ton B kg olduğuna göre B-A = ? Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir? Keremin babası, maaşının %22sini ev kirası- na vermektedir. Babası 1750 lira maaş aldığına göre ev kirası kaç liradır? Güney cephesinde kimlerle savaşıldı? Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkanının olmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın, yükseklerine ilerledikçe tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi. Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir? Dünyamızın üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir? Atasözleri ve özdeyişler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletinde Lale Devrinde görülen;• çiçek aşısı uygulamasının yapılması,• İstanbulda kumaş ve çini fabrikasının açılmasıgibi faaliyetler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Bir fabrikada 15 saniyede 14 zeytinyağı şişesi doldurulmaktadır. 4 saatte kaç şişe zeytinyağı doldurulur? ... Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez... (Bakara suresi, 185. ayet)... Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez... (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayetlerde, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? 24 sayısının yarısının, 3 eksiği kaçtır? Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün unsurlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal gıda değildir? Erkanın 88 lirası vardır. 9 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır? Saat 07:30da işe giden Hüseyin amca akşam 5 te işten çıkıyor. Öğle arası 30 dk mola verdiğine göre Hüseyin amca günde kaç saat çalışıyor? - Seçme ve seçilme hakkı- Dilekçe hakkıYukarıda verilen haklar hangi alandaki haklarımızın kapsamındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir