S:1

Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.
Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir?

Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? sorunun cevabı "Nitelikli yazıların bir düşünceye dayandığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
‘Gül sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 3 birlik ve 6 yüzlükten oluşan sayıyı çarparsam sonuç kaç eder? Eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz Aşağıdakilerden hangisi hukuk biliminin amaçları arasındadır? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? TBMMnin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onu Osmanlı Mebusan Meclisinden ayırır? • Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına atmosfer denir.• Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan oksi- jen, karbondioksit ve azot kaynaklarını geniş ölçüde sağlar.• Amosfer, fotosentez için gerekli olan güneş ışınını geçirir. Aynı zamanda öldürücü ultraviyole ışınların- dan ve kozmik ışınlardan, uzaydan yağan meteorlar- dan, dünyayı korur.Verilen bu bilgiler aşağıda mealleri verilen ayetler- den hangisi ile ilgilidir? Felsefe, Yunanca bilgelik sevgisi, bilgi peşinden koş- mak anlamına gelen philosophia sözcüğüyle ifade edilir. Bilgelik sevgisi ayrım yapmadan her türlü bilginin üzerine kafa yormayı gerektirir.Bu metne göre felsefenin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? 3 birlik 2 onluktan oluşan sayının rakamları yer değiştiriyor. Yeni oluşan sayı ile önceki sayının toplamı kaç olur? Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır. Sesin şiddetini artırmak ve daha uzaklara duyurmak için verilen araçlardan hangisini kullanırız? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor. (Açıl Susam Açıl'dan) Şairin penceresine gülerek yaklaşan aşağıdakilerden hangisidir? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar kanunlar karşısında çocuk kabul edilmiştir? Küçükbaş hayvancılığın en uygun olarak yapıldığı alanlar bozkır bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki hangi bölgede küçükbaş hayvancılık yapılır? Hz. Lokmanla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hafif kelimesi hangi cümlede ağır olmayan anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti(?) getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, İran edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilir? Hz. Muhammed (s.a.v.) işlerimize nasıl başlamamızı öğütlemektedir? Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanların Astronomi ilmine verdiği isimlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların doğal yaşam alanlarına zarar verir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisiyapılacak olan bir eylemi ifade eder? Peygamberimiz Hz. Muhammed öldüğü zaman kaç yaşındaydı? Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allaha ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allahı çok zikredenler için güzel bir örnektir. (Ahzâb Suresi, 21. ayet)Bu ayette sözü edilen insanlara örnek olmaaşağı-daki hususların hangisi için geçerli değildir? Canlılar sınıflandırılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz ? Okula gidiyorum. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen yapılardan hangisi terleme ile hem suyun uzaklaştırılmasını hem de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur? Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Bir metroda 185 yolcu vardı. İstasyonda 3/5 ü inince, metroda kaç tane yolcu kalmıştır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim görevinde kullanılmıştır? Yürümekten ayağıma kara sular indi. cümlesinde hangi sözcük sıfattır? Hangisi daha kısadır? En basit mikroskobik canlılara ne ad verilir? Tom : You are coming to the party tonight, - - - - ?David : Yes, of course. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? K = {a, ı, o, u} İ = {e, i, ö, ü} K U İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir