S:1

Fiyatı aynı olan 3 kitaba 18 TL ödedim. Bir kitabın fiyatı kaç TLdir?

Fiyatı aynı olan 3 kitaba 18 TL ödedim. Bir kitabın fiyatı kaç TLdir? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
10 tek sayı mıdır çift sayı mıdır yazınız? Peygamberimize Mekkeliler tarafından güvenilirliği sebebiyle verilen lakab nedir? Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Kaan 14 yaşındadır. 8 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi, onda her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının oluşmasına yol açar. Tam tersi, isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi de onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. ----Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Eğer sınıfını geçemezsen yandın! cümlesindeki, yanmak sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ötekilerden farklıdır? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 23, toplam 42' dir, diğer toplanan kaçtır? Allahın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş vedavranışlara ne denir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Kükürt elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler şunlardır ( ) çalışkanlık ( ) azim ve inanç ( ) Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz, aşağı- dakilerden hangisidir? İstanbulun fethinden önce, Osmanlı Devleti için Bizans, aşağıdakilerden hangisinde bir tehlike oluşturmamıştır? Kötü niyetli kişiler tarafından bilgilerimize ve sistemimize zarar vermek için hazırlanmış yazılımlara ne ad verilir? Dayımın kümesinde 9 tavuk ve 5 tavşan yaşar. Tavuk ve tavşanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki hangi iki mezhebe göre amel, imanın bir parçasıdır? Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkanın bilye sayısı en az kaçtır? Mıknatısın uyguladığı itme, çekme kuvveti hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan değildir? Bir kişinin devlet otoritesi olması ve tüm kuvvetlerin tek elde toplanması hangi devlet şeklini ifade eder? ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik eki olarak kullanılmıştır? I. AkışkanlıkII. İçine konulduğu kabı tamamen doldurmaIII. Konulduğu kabın şeklini almaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir? Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara ............ özellik denir. cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir? 9 tane onluk sayı çubuğu toplam kaç adet olur? Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumak- tan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masallara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım şekillerinden biri değildir? Tatlı sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan değildir ? Aşağıdaki sayılardan hangisi T.C kimlik numarası olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir