S:1

Karpuz yer misin?
Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?

Karpuz yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Do you eat watermelon?   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? 600 doğal sayısının 3/6 sı kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? Ülkemizdeki nüfusun en az ve en çok yoğunluğu olan bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tamamen tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılabilir? Aşağıdakilerin hangisinde, aynı türde birden fazlafiilimsi kullanılmıştır? Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpaya kale ve su kanalları yaptılar.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbulda açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatında Medineli Müslümanların Hz. Peygambere verdikleri sözlerden biri değildir? 1. Bu yüzden bütün kuşlar bu ağaca konuyor.2. Sadece bir ağaç kaldı.3. Onu da keserlerse, sokağımıza kuşlar uğramaz olur.4. Sokağımızdaki ağaçları kestiler.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Talas savaşı hangi tarihde olmuştur? Bağımsız bir ülkede insanlar hangi durumu yaşamaz? Kimler taşıt kullanabilir? I. Basın özgürlüğü II. Bilim ve sanat özgürlüğü III. Konut edinme özgürlüğü IV. Seyahat etme özgürlüğüYukarıdakilerden hangileri düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilgilidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? slam dünyasının ilk iç savaşı olarak bilinen, Hz. Ayşe ve taraftarlarının yenik düşerek Hz. Aliye biat ettikleri gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? Babam tarlanın 3/5 ‘ini 12 günde yabani otlardan temizleyebildi. Geri kalan kısmını kaç günde temizleyebilir? ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre ☐ yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışlarıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili doğru bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? (1) Erkan, Yeşilbağları doğup büyüdüğü kendi köyünden daha çok seviyordu.(2) Yemyeşil bir ormanlık alanın ortasındaki bu köy, İstanbulluların soluklandığı yörelerden biriydi.(3) Yaz geldiğinde her bahçe piknik alanı olurdu.(4) Mangallardan yükselen ızgara kokuları tüm köyü kaplardı.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen mübadele, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir? -Şeyh Sait isyanı -Menemen OlayıCumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? • Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlerdir.• Bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.• Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi, Çağatay şairi Ali Şîr Nevâînin yazdığı Mecâlisün-Nefâistir.Tezkire ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Sabah okula geldiğinde en iyi arkadaşının sesinin kısıldığını gören Mehmet, hangi duyu organı sayesinde bunu anlamıştır? İş başında biri sana Kalk gidelim deyince,Ona de ki: Bırak beni! Şimdi benim iş vaktim,Ocağımdan başka yerde benim yoktur ümidim.Önce çekiç, alın teri; ondan sonra eğlence. M. Emin YURDAKULYukarıdaki dörtlükte asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 0, 9 | 0, 15 işleminin sonucu kaçtır? Kuranda büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir? • Klor atomunun elektron dizilimi 2, 8, 7 şeklindedir.• Klor - 1 yüklü iyonunun elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir.Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? 8 tane 5 kaç eder? Eskiçağda Mısırın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir