S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır? sorunun cevabı "İki saat sonra okula gidiyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Karşılaştığımız insanlara sağlık ve güzellik dilemek için yapılır.İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? Kanunları yayımlamak görev kime aittir? Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez? “Bismillâhirrahmanirrahim” in anlamı nedir? Şimdi Raif Efendi’nin sarsılmaz sükûnetini, insanlar ile ilişkilerini, garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Etrafını bu kadar iyi tanıyan, karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkân yoktu. Raif Efendi, benim için tekrar merak edici bir hâl almıştı.Bir romandan alınan bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır? Annesi Fatma’ ya daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Fatma aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime zamir görevinde değildir? I. Mahremiyet hakkıII. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıIII. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkıYukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır? 20 x 14 -2 x 20 İfadesinin ortak paranteze alınmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Dalgalandığın yerde ne korku ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkarYurda ay-yıldızın ışığı yeter.Bu dizelerde dile getirilen milli de- ğer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir? TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisini bir göstergesidir?  Osmanlılarda herhangi bir esnafın dükkân açma hakkına ne ad verilirdi? Cisimlerin daha hızlı ve kolay hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetinin az olması gerekir. Bu durumda aşağıdaki eylemlerden hangisi sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir davranıştır?  Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Şemsettin Sami’nin kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat edebiyatımızın - - - - kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 8 hece ve 4 kelimeden oluşan cümle aşağıdakilerden hangisidir?  12 kişilik bir grupta 1 başkan ve 1 başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? If you had eaten fruit and vegetables, - - - - . Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiy ne ile başlar? 6 yıl kaç haftadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişi hak özgürlüklerinden biri değildir? Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir? Yetişkin bir insanın iskeletinde yaklaşık olarak  kaç kemik bulunur? 67 ve 29 sayılarının onlar basamağındaki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Çevremizdeki cisimlerin görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir. Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?   "kara’’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Al­manya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyu­lan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyu­lan güvensizlik daha etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yar­gıyı destekleyen bir gelişme değildir?  6 + 4 = ? + 6Yukarıdaki eşitlikte “?” olan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?       Trafik ışıklarından yeşilin yanması ne anlama gelir? Uygun koşullarda bir bakteri 20 dk’da bir bölünür. Bu durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık 500.000 bakterinin oluştuğu görülürdü.Ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur.Buna göre;I. Su ve besin yetersizliğiII. Ortamda biriken kimyasal maddelerIII. Ortamın pH değeriverilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır? Evdeyken depreme yakalanırsak ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde değildir?   Aşağıdaki tam sayılardan hangisi pozitif veya negatif bir tam sayı değildir? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir