S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması na örnek olamaz?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması na örnek olamaz? sorunun cevabı "Bütün çizgileri eğri büğrü çizmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
?– 174=537 işleminde eksilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi emanet kavramıyla yakından ilgili değildir? “Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ………………… (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük.” Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak isteyen kişinin tutum veya davranışlarındandır? “Bir bilgisayar ................. ve ....................... olmak üzere iki kısımdan oluşur” cümlesindeki boşluklara hangi iki kelime gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) konmalıdır? Işık kirliliğinin deniz kaplumbağaları(caretta) üzerine araştırma yapan Banu hangi sonuca ulaşmıştır? Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumlar’ın birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bitki köklerinin suda çözünmüş olan kimyasal maddelere yönelmesine ne ad verilir?  Turistler iki gün boyunca İstanbul’un tarihî yerlerini gezdi.Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?  652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre " iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak” hangi müdürlüğün/birimin görevidir? - - - - has moustache and beard. Dünya’nın katmanlarından sıcaklığı en yüksek olan katman hangisidir? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetleri sınırlandırılması nedenlerinden biri değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının bilimsel bir problemi çözerken yapacağı çalışmanın basamaklarından biri değildir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir? Ankara’dan saat 10:15’ te yola çıkan ve saat 16:00’da İstanbul’a varan bir otobüsün yolculuğu ne kadar sürmüştür? “düşmek” kelimesi, aşağıdaki tümcelerin hangisinde, “sahip olmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki şıklardan hangisinde Aşere-i Mübeşşere doğru olarak verilmiştir?  Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?  Aşağıda verilen;I. cmHgII.  / Nm2III.  / kgcm2ifadelerinden hangileri basınç birimi olarak kullanılamaz? Verilen anlatımlardan hangisi yanlıştır? Peynir, zeytin, yumurta, bal, süt gibi yiyecekler daha çok hangi öğünde tüketilir? Ben 7 yaşındayım. Ablam benden 3 yaş daha büyük. Ablam kaç yaşındadır? Hangi seçenekteki kelime eylemin zamanı farklıdır? Birler bölüğü 21, binler bölüğü 758 olan doğal sayı hangisidir? Bir günün içinde kaç tane yarım saat vardır? 15' ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Bafa Gölü hangi ilimizdedir? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Kur’an-ı Kerim İslam halifelerden …..I….. zamanında kitap haline getirilmiş, …..II….. zamanında ise çoğaltılmıştır.Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "kendine zarar verecek bir iş yapmak" anlamına gelen deyim hamgisidir? I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez? Dedemizle röportaj yapmak istersek hangi soruyu sormamız doğru olmaz? - Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.-Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koyacaktır.- Manda ve himaye kabul olunamaz.Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?  “Site” adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan, “ENSİ” veya “PATESİ” denilen Rahip-Krallar tarafından yönetilen ve en önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş olan uygarlık hangisidir? Hangisi yön değiştirme hareketi yapar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir