S:1

Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur?

Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur? sorunun cevabı "Ömür" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aldığımız elektronik bir üründe hangi durumda iade, tamir ya da değişim isteyemeyiz ? Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşı’nın sonuçlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kullanılmıştır? Trablusgarp Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ileti-şimin temel ögelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Mutlu ve düzenli bir aile için ne gereklidir? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?   I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?   Aslı hanım bakkala gidip kilosu 2 lira olan soğandan 4 kilo, kilosu 5 lira olan fasulyeden 3 kilo, kilosu 1 lira ola patatesten de 6 kilo alıyor. Aslı hanımın aldığı bu  şeyler kaç lira tutar?  Bursa valiliği yaptığı dönemde burada bir tiyatro binası kurdurmuş, halkın tiyatroya gelmesini sağlayarak halka tiyatroyu sevdirmiştir. 1882’den sonra dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bilim ve edebiyata veren ----, asıl başarısını edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyat alanında Moliere’den yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Bunların bir kısmı uyarlamadır. ʽʽLehçe-Osmaniʼʼ adlı Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? İnsan başarmak için önce elinden geldiğince çalışmalı,sonra Allah’a güvenmelidir.Aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamayauygun bir örnek değildir? Beslenme tipleri için verilen,I. Kendi besinini kendisi üreten canlılar ototrof olarak tanımlanır.II. Besinlerini hazır halde alan canlılara heterotrof canlılar denir.III. Ototrof canlıların tamamı güneş enerjisini kullanarak besin üretir.açıklamalarından hangileri doğrudur?  Hangisi Kur’an’ı doğru olarak açıklayıp yorumlayabilmek için gerekli şartlardan biri değildir? Peygamberimiz, ‘‘Ramazan ayından sonra en faziletlioruç, Allah’ın ayı olan - - - - ayında tutulan oruçtur.”buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. “Dostlar Beni Hatırlasın” eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır? 1. Vücutları pullarla kaplıdır.2. Solungaç solunumu yaparlar.3. Çok sayıda sperm ve yumurta üretirler.4. Başkalaşım geçirirler.Verilen ifadelerden hangileri balıkların özelliklerindendir?  “Dedem her zaman camın önündeki koltuğa oturur ……………okurdu.”   Cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez? Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir? Eğdi başını bir sarı papatya gibi, sustu bir süre. Sonra bir şey diyecek gibi oldu, diyemedi. Yüreğindeki acı konuşmasına engel oluyordu.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından kurulan milli cemiyetlerin amaçları arasında yer almaz?   Nazlı nazlı dalgalanırsın                  Ay yıldızınla ne güzelsin.               Gökyüzünde iyi ki varsın                Al renginle ne güzelsin.Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Çevremizdeki fakir insanlara yardım eden kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılma- mıştır? (I) Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır? Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? DÖRT kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? 32 öğretmenin bulunduğu bir okulda 18 kadın öğretmenin 8’i gözlüklüdür. Bu okula 6 gözlüklü öğretmen daha geldiğinde gözlüklü öğretmen sayısı gözlüksüz öğretmen sayısına eşit oluyor.Buna göre son durumda okuldaki gözlüklü erkek öğretmen sayısı en çok kaçtır? Jane   : Would you like to watch a romance?Sally   : - - - -. I prefer thrillers. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir? Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allah’ın sıfatlarından hangisine aittir? Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılır? “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı.Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyoçeşitlilik genel olarak azalır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? m=3  ve n=2 için 3n+4m+1 ifadesinin değeri kaçtır? “ Parmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir