S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir ek almıştır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir ek almıştır? sorunun cevabı "Yazar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyuttur? Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir? Kuran-ı Kerimin anlattığı peygamberlerin yada önemli kişilerin hayatından yaşanmış ibret verici ,ders almamız gereken olaylara ne denir ? İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına ............... denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır? Birbirinden farklı iki doğal sayıyı birbirinden çıkarırsak hangi sonucu elde edemeyiz? 222 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Olmayan Kurum? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilme hakkını, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir?1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Kuran hangi peygambere gönderilmiştir? En küçüğü 5 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır? Anadolu Selçuklularda ordunun ihtiyacını gideren divana ne denirdi? Aşağıda verilen;I. SantimetreII. SaniyeIII. CelsiusIV. TonV. AmperVI. Litrebirimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir? Türkiyede Tübitak tarafından geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Ergin, saat 13.30‘ da Tv‘ de çizgi film izlemeye başladı. 2 saat sonra izlediği film bitti. Film bittiğinde saat kaçı gösteriyordu? Martin : We are going diving tomorrow, would you like to join us ?Mehmet : Oh, thanks but I cant.Martin : Oh, come on! Why?Mehmet : - - - - . Eymen arrived at school - - - - than usual. Hangisi hem hece hem de kelimedir? Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? I- Kale direğine çarpan top durma hareketi yaparII- Hamaktaki çocuk, sallanma hareketi yaparIII- Balkondan düşen mandal, hızlanma hareketi yaparYukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme - eleştiri yazarları arasında yer almaz? Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur? Ahmet : Mekkede yaşayan bir kabileden söz edilmektedir.Betül : Mekkelilere verilen zenginlik, nimet ve emniyetten söz edilmektedir.Azra : Mekkelilere verilen nimetlerden dolayı Allaha kulluk etmeleri istenmektedir.Bu öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki surelerden hangisiyle ilgilidir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ve zafer kazandığı ilk savaş hangisidir? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? I. Akabe Biatından sonra Medinede İslamın hızla yayılmasının sebeplerinden biri olamaz? İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir? (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz? Parayı icat edip çağdaş ekonominin temelini atan uygarlık hangisidir? Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? Hobbitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş, kestiklerini ormanda üst üste yığıp büyük bir ateş yakmış ve Çalçitin doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit hâlinde tutuşturup kül etmiş. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş fakat onlara düşman olmuşlar.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? " Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere .............. sözcükler denir. " 13,672 sayısındaki 7 rakamının basamakdeğeri kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde nesözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir