S:1

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir? sorunun cevabı "Matematik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Çukurova Bölgesinin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanyada iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.Zeynepin bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir? Aynı uzunluktaki doğru parçalarına ............ doğru parçaları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arap Yarımadasının İslam Döneminde olduğu gibi İslamiyet öncesi dönemde de kutsal sayılan bölgesi,aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzda bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır? Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+ çekim ekinden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Hakan bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videoları kendisine ait bir kanalda paylaşmak istemektedir. Hakan Aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteğini gerçekleştirebilir? -te, -nek , -ye heceleri ile hangi sözcük oluşturulur? Eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oyuncak dükkanındaki bir koli misketin 197 tanesi satıldı. Geriye 235 tane misket kaldığına göre, en başta kolide kaç adet misket vardı? "Karşıdaki yuvarlak masayı bana getirir misin?" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Allah peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından seçmiştir.Bu metinde peygamberlerin hangi sıfatından söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? 7 - 15 - 24 -36 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 1. ve 3. sayının toplamı kaç olur? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 14 cm b = 14 cm c = 21 cm Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir