Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir? sorunun cevabı "Matematik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda, Sosyal Bilgiler öğretmeninin sorduğu "Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını örneklendirir misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplar belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya yanlış cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Bir edebiyat dergisinde Ahmet Haşim’le ilgili güzel bir yazı okudum. Yazıda Ahmet Haşim’in şiir serüveni anlatıldıktan sonra günümüz şairlerinden farklı yönleri ortaya konmuş. Bunlar arasında en çok ilgimi çeken, Ahmet Haşim’in sözcükleri nota olarak görmesinin şiirlerini bir besteye dönüştürmesi oldu. Bu parçada altı çizili söz, Ahmet Haşim’in aşağıdaki hangi özelliğini anlatmaktadır? Nilay, içeceği sütün soğuk veya sıcak olduğunu hangi duyu organıyla anlar. Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir?   Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıda verilen önerilerden hangisi doğrudur? “……………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? “dinliyor – müzik – Efe – odasında” anlamlı ve kuralla bir cümle oluşturulursa hangisi başta yer alır? '' Alinin'' kelimesinde kesme işareti nerede kullanılır? I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.III.  İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  2 m 75 cm + 2 m 25 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimlerini ne ile ölçeriz? İhlas suresi aşağıdakilerden hangisinden bahseder?