S:1

Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider?

Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider? sorunun cevabı "1716" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
O, diğerlerine benzemiyordu. Yayını gererken yeni olgunlaşmaya başlayan genç bedeni,pazılarını ve kaslarını kaftanının dışından belli (1) ediyor; atlas gömleğinin sıra düğmeleri kopup fırlayacak gibi gergin duruyordu.Belindeki kemer kasten gevşetilmişti. Kırmızı sahtiyan çizmeleri yere çakılmış gibi karda gömülü (2) duruyordu. Elindeki yayın kirişine asıldıkça o koskoca meydanda, kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. Gözler kırpılmaz olmuştu. Az sonra fırlayacak oku giderken görmek, herkesin içinde bir arzuya dönmüştü. Meydan (3) susmuş, kulak kesilmiş, göz kesilmişti. Neden sonra hedefte bir ses duyuldu. Kimse, oku ne zaman (4) bıraktığını, okun nasıl hedefi bulduğunu yine görememişti. Bu metindeki kaç numaralı altı çizili sözcük, fiilimsidir? Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Bu tanım, Allahın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır? XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve dü-şüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. Risaletün Nushiyye adlı bir eseri vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir? Yavaş yavaş bu hırs geçer. cümlesindeki geç- mek kelimesinin kazandığı anlam aşağıdaki- lerden hangisidir? Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar. cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir? Bir toplumda:I. Yargı bağımsızlığınınII. Çoğulculuk ilkesininIII. Düşünce ve inanç özgürlüğünün Yerleşmesi için hangi yönetim şeklinin daha elverişli olduğu söylenebilir? Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci olduğuna göre, sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımız içinde yer almaz? Atatürkün önderliğinde yapılan hangi savaşla yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? Aşağıda verilenlerden hangisi formülle gösterilebilen bir elementtir? faster / is / Bumper car / than / Roller coaster 1 2 3 4 5Numaralanmış kelimelerle anlamlı bir cümle kurulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Sizin en hayırlınız, Kuran-ı Kerimi ............... ve ...............dirYukarıdaki hadiste boşluklara aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir? Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahip değildir? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? Hatice Hanım şarküteriden kilogramı 27,99 TLye 3 kg peynir alıyor. Şarküteriye 100 TL veren Hatice Hanım kaç TL para üstü almalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 43 - 28 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Namazda Kuran-ı Kerim okumak hangi kavramla ifade edilir? Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir biçimindeki kabın tamamı su ile doludur. Silindirdeki suyun tamamı bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki boş bir kaba boşaltıldığında kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur? (r yerine 3 alınız.) İlk defa trene bineceğim.Cümlesinin zamanı hangisidir? Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.• Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi• Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi• Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi• Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi• Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesiBu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş hangisidir? Sıvı dolu kabın yan yüzeyinde çember şeklinde açı-lan bir delikten akan sıvının çıkış hızı;I. Deliğin sıvı yüzeyine olan uzaklığıII. Deliğin yarıçapıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur? Kuşlar ağaç dallarına yuva yaparken kaplanlar ormanda yaşar. Bunun sebebi hangisidir? Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dal sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? İnsanların çocukluk döneminde karşılaştıkları kelime sayısının dil bilinci oluşturmada büyük katkısı vardır. İlköğretimde Amerikalı bir öğrenci 71.000, Alman öğrenci 70.000, Suudi Arabistanlı öğrenci 13.000, Türk öğrenci ise 6.000 kelimeyle karşı karşıya geliyorsa bu işte bir sorun var demektir. Daha işin başında Amerikalı öğrenci bizim 12 katımız kelimeyle başlıyor yarışa. Eşitsizlik ürkütücü değil mi? Bu konu üzerinde oturup düşünmemiz gerekir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına D yanlış olan anlatımların başına ise Y harfini koyunuz. ( ) Bir tek sayı ile bir çift sayının çarpımı bir çift sayıdır.( ) Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı bir çift sayıdır.( ) Sıfırdan farklı bir doğal sayının kendisine bölümü 1dir.( ) Bölme işleminde bölünenle bölümün çarpımı böleni verir.( ) Her doğal sayının 0 ile çarpımı 0dır. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde inanç özgürlüğüne vurgu yapılmamıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağda da hüküm sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelikboykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz? Mustafa, kavanozdaki balı teraziye koyarak tarttığında ölçüm sonucunu 480 g olarak kaydetti. Balı bir kaba boşaltıp boş kavanozu tarttığında kavanozun kütlesinin 90 g olduğunu gördü.Anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I. 480 g brüt kütledir.II. 90 g daradır.III. Yalnızca balın kütlesi verilmemiştir. Hangisi güçlü yönlerimizden biri olamaz? Sağ sözcüğü, hangi cümlede yaşamakta olan anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir