Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Trende 257 yolcu vardır.Birinci istasyonda 78 yolcu indi 67 yolcu bindi.İkinci istasyonda 165 yolcu indi 96 yolcu bindi.Trende kaç yolcu kalmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Trende 257 yolcu vardır.Birinci istasyonda 78 yolcu indi 67 yolcu bindi.İkinci istasyonda 165 yolcu indi 96 yolcu bindi.Trende kaç yolcu kalmıştır? sorunun cevabı "177" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Demir-çelik fabrikalarında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? • Namazın hazırlık şartlarındandır.• Temizlik niteliğinde bir ibadettir.• Belirli organları usulüne uygun olarak yıkamaktırVerilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?  Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim "23" sayısında ​2 ‘ nin basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   I used to - - - - bed early when I was a child. Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? I.  13 x 15=185II.  16 x 12 = 192III. 8 x 17 = 136IV. 11x12 = 132Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı en büyük doğal sayının romen rakamı ile yazılışıdır? Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı “on bin’’dir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...)  67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur?