Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Köydeki dayımın 254 koyunu, 105 keçisi, 124 ineği var. Dayımın toplam kaç hayvanı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Köydeki dayımın 254 koyunu, 105 keçisi, 124 ineği var. Dayımın toplam kaç hayvanı vardır? sorunun cevabı "483" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Atmosferde oluşan yağmur damlaları serbet düşmeyapar. Ancak belirli bir hıza ulaşan yağmur damlalarılimit hıza ulaşır.Buna göre limit hıza ulaşan bir yağmur damlasıiçin;I. Ağırlığı sürtünme kuvvetine eşittir.II. İvmesi yerçekimi ivmesine eşittir.III. Hızı yere çarpma hızına eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? Medine’deki Müslümanları karşılayanlara ne denir? John  :Hi, Lisa. Why are you always wearing black clothes?Lisa  : I prefer dark colours in winter because - - - - .John  :Aha! So you prefer light colours in summers.Lisa  : Absolutely. Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir?  33:3-11+2.4=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşiliğin kul hakkı konusunda hassas olmasıyla ilgili değildir?  Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(    )  Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) karşılaştığı kişilere selam verirdi.(    )  Niyetler iş bittikten sonra yapılır.(    ) Sahabiler Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) arkadaşlarıdır.(    )  Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) her işe sağdan başlardı. Yusuf, pazartesi günü 290 sayfa, salı günü pazartesiden 75 sayfa daha fazla okudu. Yusuf’un kitabı 725 sayfa olduğuna göre; okuyacağı kaç sayfası kaldı?  Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABc genotipli gamet oluşmuştur.I. AABbccII. AaBBccIII. aaBBCcBuna göre ana hücrenin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram hangisidir?