S:1

333 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?

333 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "666" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Busenin ablasının yaptığı çorba ile ilgili yapılan eleştirilerden hangisi yanlıştır? Doğal afetler ,ani biçimde meydana gelen olaylardır. Sel, deprem, heyelan, çığ erezyon birer doğal afettir. Doğal afetlere karşı çeşitli önlemler alınabilir.Aşağıdakilerden hangisi, sele karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Mary isnt a superstitious girl. She.......... Can, LGS sınavına saat 10.30da girdi. Sınav 2 saat 50 dakika sürdüğüne göre, Can sınavdan saat kaçta çıkmıştır? Genelde bir beslenme basamağından diğerine geçişte enerjinin % 90ı kaybolmaktadır. Bir üst basamağa ancak % 10luk bir enerji aktarılmaktadır. Bu durum % 10 yasası olarak tanımlanır. Güneşten 10.000 J enerji alan üretici canlının olduğu bir ekosistemde;I. Birincil tüketiciye 1000 J enerji aktarılmıştır.II. Enerjinin bir kısmı ısı şeklinde ortama verilmiştir.III. Üçüncül tüketici canlıya 100 J enerji aktarılabilir.olaylarından hangileri gerçekleşir? Denize atlayıp, hızla yüzmeye başladı ve bir süre sonra kulaç atacak hali kalmadı.Yukarıdaki cümlede hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? I. Bektaşi şairlerinin yazdıkları şiirlere denir, bu şiirlerde genellikle vahdetivücud fikri işlenir.II. Mürşitlerin, tarikata yeni giren müritlere tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir.III. İnsanın Allahtan geldiğini ve tekrar ona döneceğini anlatan şiirlerdir.IV. Görünüşte saçma sanılan fakat yorumlandığında derin tasavvufi düşünceler içeren şiirlerdir.Numaralanmış cümlelerde tanıtılmamış olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Alinin gözleri alev saçıyor gibiydi.Cümledeki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam hangisidir? ...Kim sabırlı davranırsa, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır. (Hadis-i şerif)Buna göre aşağıdakilerden hangisi sabretme ile ilişkilendirilemez? Eski Mısırda tarım faaliyetleri Nil nehrinin su seviyesine bağlıydı. Bu nehrin suları yılın belirli dönemlerde yükselmekte, belirli dönemlerde ise azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir? '' Hentbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatanyazılara (...) denir. cümlesindeboş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mehmet, dedesi kapıdan içeri girdiğinde hemen ayağa kalkar. Mehmetin bu davranışı onun hangi özelliğini gösterir? Atatürk - doğdu - Selânik - şehrinde kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturunuz. Cümlede baştan ikinci kelime hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranış değildir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Milletlerin hayatı; bugünü, geçmişi ve geleceği ile bir bütün teşkil eder. Bundan dolayı sosyal meseleler üzerine düşünürken onları tarih ve zaman çerçevesi içinde ele almak büyük fayda sağlar. Bunu yaparken bizden önce aynı konular üzerine eğilmiş eserleri incelersek insanı yanıltabilecek sonuçlara ulaşmaktan kurtulmuş oluruz. Büyük Fransız filozofu Alain, Düşünen fert değil, insanlıktır. der. Eskiden yapılmış hataların bile doğruyu bulmada faydası yok mudur?Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? I was walking in the park - - - - I saw a very big dog. Gitmek sözcüğü ,aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Buzullar da akarsular gibi eğim doğrultusunda hareket eden kütlelerdir.I. Kar yağışlarıyla beslenirler.II. Aşındırma faaliyetinde bulunurlar.III. Yer şekillerinin oluşumunda etkilidirler.Yukarıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde iş (kılış), durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur. • Şekerli su• Ayran• Hava• SütYukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi genel olarak okul öncesi eğitim ve ilköğretimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini kapsamaz? Örüntü Kuralı: 10 dan başlayarak 4 artarak, 3 azalarak devam eden örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Bu haftanın verdiği Öğütleri tutalım.Bir lira artırıp Kumbaraya atalım.Okulunuzda kutladığınız aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisinde bu şiiri arkadaşlarınıza okuyabilirsiniz? 20 doğal sayısını 7 katının 34 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir? Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asyayı dolaşmış. Cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda yer alan ikilemelerden hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur? Bilgilerini Artırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzin süresi uzatma süresi de dahil kaç yılı geçemez? Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? I. Bak kurt gibi kalın yapılıII. Görmüş geçirmiş ağaçlaraIII. Küçük zerdali ağacımIV. Pişman olursun sonraNumaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin İran ile olan sınır kapılarından değildir? 917 418 sayısında basamak değeri en büyük sayı ile basamak değeri en küçük sayının çarpımı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir