S:1

1700 lira maaşının 300 lirasını faturalara, 450 lirasını ev kirasına , 150 lirasının okul taksitine vermiştir. Babamın cebinde ne kadar para kalmıştır?

1700 lira maaşının 300 lirasını faturalara, 450 lirasını ev kirasına , 150 lirasının okul taksitine vermiştir. Babamın cebinde ne kadar para kalmıştır? sorunun cevabı "800" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
A:I want to see the new paintings.B:........................... go to the art gallery? İlk yardımın ABCsi olarak kabul edilen uygulamalardan C dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? Seçilen alanı kopyalamak için hangi kısayol kullanılır? Bir okulda 1752 kız öğrenci,kızlardan 398 fazla erkek öğrenci olduğuna göre kız ve erkek öğrencilerinin toplam sayısı kaçtır Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Ben Alp Arslanın büyük kardeşi, sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslanın mirasına ben senden daha çok layığım. diyerek Melikşaha isyan eden devlet adamı, aşağıda- kilerden hangisidir? • Hititler döneminde Anadoluda var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.• Selçuklular döneminde Anadoluda kervansaraylar yaptırıldı.• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir? İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? In the passage, summit - - - -. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslararası bir kuruluştur? Bir günün içinde kaç tane yarım saat vardır? ... En basitinden çarşı pazarlarda otuz kırk yıl ön- cesinin ürünlerinden anlı sanlı meyve ve sebzeleri göremiyorum. Tezgâhları kingler, gıseenler sardı; Amasya elmasını nadiren buluyoruz. Onun yerine starkingler, goldenler tahtlara kuruldu. Annemin ferik elması dediği o kokulu pembe sarı elmalar da yok artık.Konusu dikkate alındığında, bu metin aşağıda- kilerin hangisiyle başlamalıdır? 'Fındık' aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? .......................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? 30 701 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir düzine kitap 96 liradır. Bu kitaplardan 4 tane alan biri ne kadar öder? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki yaygın olan batıl inanışlardan birisi değildir? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir? 4 bütünden kaç eş yarım elde edilir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Avrupayı etkilediğinin bir göstergesidir? İşletmeler faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alacağı tedbirlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Bir çiftlikte üç günde toplam 12 897 lt süt üretilmiştir. 1. gün 7098 lt, 2. gün 2099 lt süt üretildiğine göre 3. günde toplam kaç litre süt üretilmişt. Duvara çivi çakan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmasına gerek yoktur? Ömer Seyfettin, Gönen kasabasında doğdu. Babası Dağıstandan muhacir olarak gelen bir Türk ailesinin çocuğu, Ömer Şevki Beydir. Ömer Şevki Bey binbaşı rütbesine kadar yükselebilen alaylı bir subaydır. Yazarın annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğullarından Topçu Kaymakamı Mehmet Beyin kızıdır. Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanımın dört çocuğu olmuştur. Ömer Seyfettinin Güzide adlı bir ablası, Hasan adlı bir kardeşi, bir de küçük yaşta ölen bir kız kardeşi vardır. ‘‘Kaşağı ve İlk Namaz adlı hikâyelerinde kardeşleriyle ilgili bazı hatıralarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Büyük Türk Klasiklerinden alınan bu metin hangi türe örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki meleklerden hangisi doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir? Kolay sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır? Bir çıkarma işleminde fark 154tür. Eksileni 25 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? Uç noktaları A ve B olan 60 cm uzunluğundaki bir tel iki noktasından bükülüp A ve B noktaları çakıştırılarak, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde bir üçgen oluşturulacaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin kenarlarından birinin santimetre cinsinden uzunluğu olamaz? Mondros Ateşkes Antlaşmasının;Madde-5: Osmanlıya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir.Madde-7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir ? Sevgili Peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlardan kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir? Üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerini öğrendik. Cümlesinde kaç tane terim anlamlı sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden değildir? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? Okul pencerelerinde çift cam kullanılmasında hangisi amaçlanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir