S:1

Bir saatte 107 km giden bir tren 14 saatte kaç km gider?

Bir saatte 107 km giden bir tren 14 saatte kaç km gider? sorunun cevabı "1498 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi suyu emmez? Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti yoktur.Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir? TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİNDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimatın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun dizilmiştir? Aşağıdakilerden hangisini evimizde ulaşım aracı olarak kullanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değim kullanılmamıştır? Mekki bir süredir19 ayeti kerimeden oluşur.İlk indirilen ayetler bu surede yer alıyor.​Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerde görülen aşağıdaki üreme şekillerinin hangisinde kalıtsal çeşitlilik görülür? Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan bir sayıdır? 3ten başlayarak ileri doğru üçer ritmik sayarken 6. söylediğimiz sayı kaçtır? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Osman döneminde gerçekleşmemiştir? Lise son sınıf öğrencilerinin hangi meslek dalına ilgisi olduğunu öğrenmek için uygulanacak ankette hangi sorunun bulunması uygun olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğünün yerine siyah sözcüğünü kullanmak uygun olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır? Hangisi iletişim sürecinde yer almaz? Hangisi üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yaparken oluşabilecek tehlikelerden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? M.Kemal Anadoluda milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Bir haftada 7 gün varsa iki haftada kaç gün vardır? Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne denir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadoluya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletlerine silahla karşı konulmamasını istiyordu.Buna göre, İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika;I- mücadelecidir.II- duyarsızdır.III- çekingendir.IV- teslimiyetçidir.V- milliyetçidir.yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Hangisi vatanımızın ve milletimizin sembollerinde değildir? (5X100)+ (1X10)+ (6X1) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerine ters düşer? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Ayın kendi etrafında dönme süresiyle Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.Bu durumdan dolayı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisini grup sayamayız? Aşağıdakilerden hangisinde süreksiz sert ünsüz harflerin yumuşaması kuralına bağlı bir ses değişmesi görülmektedir? Aşağıdaki icat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kiraz-Zeytin-Vadi-Tabak sözcüklerini sıralarsak sözlükte hangisi en başta yer alır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır? David - - - - a new watch. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? I. NewtonII. Newton#metreIII. JouleYukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarakkullanılır? I. TBMMnin açılmasıII. Atatürkün Samsuna çıkması III. Amasya GenelgesiIV. Sivas KongresiV. Erzurum KongresiYukarıda verilen Milli Mücadele sırasında gerçekleşen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir