S:1

Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? sorunun cevabı "Yüksekokul okuma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Gece ve gündüz süreleriIII. Sıcaklık ortalamalarıYukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde zamir yoktur? .Mustafa Kemalin düşman gemilerine bakarak ́́́Geldikleri gibi giderler ́demesi onun hangi özelliğini gösterir? I- Aylık ÖdemeII- İhbar Tazminatı III- Mağduriyet Aylığı IV- Kıdem Tazminatıİşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi okullarda düzenlenmeye en elverişli türdür? Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru e-posta adresi hangisidir ? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir kökten türemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Maddelerin yanmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ayetlerden hangisi tercihlerimizin sorumluluğunun bize ait olduğunu göstermez? She - - - - the room before we got there. Araplar arasında ilk doğan erkek çocuğun ismi babasına künye olarak verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin künyesidir? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? Feza (uzay) gemisi olarak adlandırılan uzay teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir? Otobüs yolculukları beni çok mutlu ederdi. Yolculuk yapacağımız günün sabahında duyduğum heyecanı hiç unutamam. Genellikle akşamları yolculuk yapardık. Akşamları her yer, yanan ışıklarla daha da güzel olurdu. Muavin, Kemal Sunal filmini koyunca yolculuk daha da bir keyifli hale gelirdi. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardandır? Elif : Would you like to try snowshoeing tomorrow?Ivy : - - - -. So, why dont we go now? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir? "İlknur, gökyüzüne bakınca kuşların göç ettiğini gördü.Ayrıca evlerinin önüne dökülen yaprakları da temizledi.Buna göre ‘ İlknur hangi mevsimin özelliğini belirtmektedir? Yaşasın ( ) Yarın tatile gideceğiz( ) cümlesinde, sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre eğitim uzmanı kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz, saçı ve sakalı dağınık şekilde yanına gelen bir adamdan, saçını ve sakalını düzelterek gelmesini istedi ve Herhangi birinizin saçı başı dağınık bir halde gelmesindenböyle gelmesi daha iyi değil mi? buyurdu.Bu olay Peygamberimizin aşa-ğıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? Uluslararası birim sistemine (SI)göre basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir? TBMM Hükümetinin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasal başarı aşağıdakilerden hangisidir? XVII. yüzyılda Avrupanın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşı-lamaya odaklanmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? I. Her şey küçük bir adımla başlar.II. Bir kıvılcım bir ormanı yok eder.III. Küçük bir delik bir gemiyi batırır.IV. İlim, aşağıda olanları yükseltir.Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine daha yakındır? Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek, hangi şiddet türü içerisinde değerlendirilir? Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Suriye Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı dan çağrılarak 13 Kasım 1918 ‘de İstanbula gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını görünce Geldikleri gibi giderler demiştir.Mustafa Kemalin bu sözü Onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Ben, bunların birçoğunu alabilirim." cümlesinde hangi zamir türü yoktur? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Birler bölüğünde 345, binler bölüğünde 27 olan sayı hangisidir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir