Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnani gibi öğrencilerin
öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnani gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ülkemizin Çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İlçe idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir? Aşağıda, Kandil Geceleri ile ilgili özellikleri eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangidir?  “Çalış!” dedikçe din, çalışmadın, durdun,Onun hesabına birçok hurafe uydurdun,Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,Zavallı dini, çevirdin onunla maskaraya!(Mehmet Akif ERSOY)Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Zebur​ hangi peygambere indirilmiştir? Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanıdır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler, kararsızlıklar, duraksamalar ve bunalımlar okura anlatıcı tarafından ayrıntılarıyla aktarılır. Egemen tema kahramanın hastalığıdır. Kahraman, roman boyunca hastane, hastalık ve hastalardan oluşan bir dünyanın içinde yer alır.Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?   Kuranı Kerimin en uzun ve an kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür?    We can go on a picnic today because …….. Bir ulusu geçmişten geleceğe taşıyan en önemli öğe konuştuğu dilidir. Dil sayesinde toplumun geçmişteki değerleri, düşünceleri ve yaşantıları günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır. Bu böylece sürer gider.Bu parçada, dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?  David   : Have you ever heard about the Taj Mahal?Jennifer :Sure, it is the - - - - .David  : Well you are right, it was built by Shah Jahan in the memory of his wife.Jennifer : Oh, what a love! İslamiyet’in doğduğu sırada aşağıdakilerden hangisi Arabistan’da yaygın olan inançlardanbiri değildir?