S:1

Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır. sorunun cevabı "Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen bir kişinin özelliği olmaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir mali yıl içinde aşağıdaki kurumlardan hangisinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz? Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri giz- li antlaşmalarla Osmanlıya ait Boğazları ve Doğu Anadoluyu Rusyaya vermiştir. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır.Bu durum;1- Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi2- Osmanlının bu toprakları bırakmaması3- İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkmasıseçeneklerinden hangileriyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme başvurularına konu olur? Aşağıdakilerden hangisi görmesek de varlığına inanmak zorunda olduğumuz varlıklardan değildir?A) CinB) ŞeytanC) MelekD) Hayalet 1 km uzunluk kaç mye eşittir? Amasya Genelgesi tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Sen başarılı bir öğrenci misin Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir? • Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler,ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler kısa kısa ve çok sayıda maddelenir.• Denekler kendileriyle ilgili maddeleri işaretler ve işaret sayısına göre sonuç değerlendirilir.Verilen özellikler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir? Aşağıdaki harflerden hangileri Türkçe bir kelimenin sonunda bulunmaz? Attila, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerineyönetimin babadan oğula geçtiği yeni bir sistem uygulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kare prizmanın kaç tane ayrıtı vardır? Bir kare ile bir eşkenar üçgen varmış. Bu kare ile eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşitmiş. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm ise eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm dir? Yasin, Ali ve Velinin her biri 4 paket şeker yemiştir. Her pakette8 şeker vardır. Buna göre Yasin, Ali ve Veli toplam kaç şeker yemiştir? Hz. Muhammed peygamberlikle müjdelendirildiği zaman kaç yaşındaydı? I) SoruII) GensoruIII) Meclis araştırmasıIV) Meclis soruşturmasıV) Genel görüşmeMeclisin bilgi edinme ve denetim yollarından hangilerinde, Meclis çalışmasını bir komisyon vasıtasıyla yürütür? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir? • Namazın hazırlık şartlarındandır.• Temizlik niteliğinde bir ibadettir.• Belirli organları usulüne uygun olarak yıkamaktırVerilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? I-Cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır.II-Yıl içerisinde 52 kez kılınır.III-En az iki rekatını kılmak zorunludur.Yukarıda yazılanlardan hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir? |-5|=+5|+7| = 7|6| = -6|0| = 0Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerin hangisinin yapılması yanlıştır? Kendi başına anlamı olan veya anlamı olmayan, cümle kurmaya yarayan sözlere sözcük ( kelime) denir.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yukarıda altı çizili olarak belirtilen sözcüklere örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme duygusu vardır? Aşağıdakilerden hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Okulundaki öğrencilerin diş sağlığına ne kadar önem verdiğini tespit etmek isteyen Fikretin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz? Toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan unsurlar nedir? Kümesteki 17 tavuğun kaç tane ayağı vardır? Bir katının üzerinde bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç;I. Yerçekimi ivmesiII. Cismin kütlesiIII. Cismin yüzeye temas eden yüzeyinin alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Bireyler mesleklerini seçerken...................dikkate almamalıdır.Verilen cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerden karşısındaki ile uygun olmayanı hangisidir? Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında sadece deneme ve eleştiri türünde eser veren yazarlardan biridir? 12 anlamlı hece, 12 anlamsız hece- ye göre daha iyi öğrenilir. cümlesi öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi ile ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir