S:1

Hangi cümlede ‘de nin yazımı yanlıştır?

Hangi cümlede ‘de nin yazımı yanlıştır? sorunun cevabı "Bende sizinle gelmek istiyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Taşlar, aşağıdakilerin hangisinin parçalanması ile oluşur ? Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi Abdulkadir Geylani’nin eseridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?   Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  Aşağıdaki  çarpma  işlemlerinden  hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunu değildir? Bir torba çimento 50 kg’dır. Bir kamyondaki 200 torba çimento toplam kaç kilogramdır? Uzunluğu 200 m olan bir tren 1200 m uzunluğundaki tüneli sabit hızla 40 saniyede tamamen geçtiğine göre trenin saatteki hızı kaç kilometredir? Su arıtım işlemi sırasında istenmeyen kolloidleri sudan uzaklaştırmak için kullanılan en yaygın yöntem ...............Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede noktalama işaretinin eksik kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Türkiye'de kaç ilçe vardır? İtalya`da edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkan sistem Martin Luther öncülüğünde Almanya`da ortaya çıkan ve  laik eğitime geçilen sistemAvrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (NAHL-90)Yukardaki ayet Kuran-ı Kerimin temel konularından hangisine vurgu yapmaktadır ? Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet  “Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli                  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.’’                  Yukarıdaki dizelerde bulunan ses olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?                  I. Konuşmacı sunum sonunda, sorulara doyurucu cevaplar verebilmelidir.II.   Ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen gösterilmelidir.III.    Sunum yapılacak yer önceden görülmelidir.IV.   Teknolojik imkânlardan(CD, bilgisayar…) en üst düzeyde yararlanılmalıdır.Numaralanmış özelliklerden hangileri sunum sırasında yapılması gerekenleri belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenci sorumluluklarından değildir ? 1.   Üretim2.   Enerji3.   Ekonomi4.   Çevre5.   Doğal kaynaklarAtıkların geri dönüşümünün yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır? İslam dininin temel kaynağı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan temel konulardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farzlarından biri değildir? Aşağıda verilen iklimlerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış  olarak gösterilemez? Dedemizle röportaj yapmak istersek hangi soruyu sormamız doğru olmaz? Dini bilgi, belli bir inanç temeli üzerinden evreni, insanı ve toplumu açıklayan, kesin ve değişmez bilgidir. Tanrı tarafından bildirilmiş olan bu bilgilerin doğruluğundan şüphe edilemez. Oysa felsefe, kuşkuyla ve eleştiriyle beslenir.Bu parçada dini bilginin felsefi bilgiden hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 14, eksilen 76 ise fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metin olabilir? Kan kanseri olanlara yardım eden sivil toplum örgütü hangisidir?  60 sayısının 110 fazlası kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi sanayi kuruluşlarının en fazla olduğu bölgemizdir? Osmanlıların;• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasra’yı,• 1461 yılında Trabzon İparatorluğ’nu,• 1475 yılında Kırım’daki Ceneviz kolonilerindenKefe, Azak ve Mengü şhirlerinialmaları, Osmanlı Devleti’ne en çok aşağıdakihangi alanda katkı sağlamıştır? Mudanya Mütarekesi’nin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?   2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yâda hangileri doğrudur?I. Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin: "... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi durumunda dilekçe işleme alınmaz.II. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.III. İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.           Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? 7,013 - 2,12 işleminin sonucu kaçtır? Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? “El dokuması halılar, yöresel kıyafetler …….. örnektir.” ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir