Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? sorunun cevabı "kömürlükte" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ankara’nın;I-Milli mücadelenin yönetim merkez olmasıII-Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli kararların burada alınmasıIII-Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapmasıdurumlarından hangisi ya da hangilerinin yeni Türk devletinin başkenti olarak seçilmesinde etkili olmuştur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Melis 47 liraya pantolon, 45 liraya ayakkabı satın aldı. Melis ayakkabı ile pantolon için kaç lira ödedi? On iki yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük yüzüne; genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf iz düşümleri görülen kaslarına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi.Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (s.a.v.), hicret edeceği sırada kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesi için kime teslim etmiştir? Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen aşağıdakilerin hangisinden faydalanmak zorunda değildir? Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ……aydan az, …..aydan çok olamaz,Yukarıda verilen boşluğa hangi bilgi gelirse doğru olur? Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ? Hangisi bizim sorumluluğunuzda olan bir iş değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiilde zaman anlamı yoktur?  “Sabaha…………. yağmur yağdı.” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki bağlaçlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?