Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "O mutlu olsun da gerisi önemli değil." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen fiziksel etmenlerdendir?  Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910’lu yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler… Hep anlayacağınız biçimdedir.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında adaleti sağlamaya yönelik düzenleme olamaz? Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesine ne ad verilir ? Mustafa Kemal’e Gazi ve Mareşal ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? Bir cismin düzlem aynadaki görüntüsüne olan uzaklığı 120 cm ise görüntü ile ayna arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel araştırmada son basamaktır? Kitab-ı Mukaddes’in Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan “Mezmurlar”da kaç tane mezmur vardır? Aydaki büyük çukurların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?  Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?