S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? sorunun cevabı "Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Virüslerde,I. protein kılıf,II. kalıtım materyali,III. ribozomverilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz? Efendimizin hicretinden önce Medinenin adı ne idi? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? Müslümanın, Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: Selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetini kabul etmek, hapşırınca ‘Yerhamukallah demek.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslama davet için topladığında, Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz? diye sordu. Mekkeliler Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik. dediler. Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 15 öğrencinin 7si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? " Kapının kolu kırılmış" cümlesindeki altı çizili olan isim tamlaması hangi tür isim tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere ............... denir. Arap Yarımadasında İslamiyetten öncekidöneme hangi isim verildi? Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Orhun Abideleri hangi Türk Devletine aittir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs ile çekilemez ? I. Yoğunluk farkından yararlanılır.II. Sıvı - sıvı karışımlara uygulanır.III. Ayrıştırılacak karışımı oluşturan sıvıların birbiri içerisinde çözünmemesi gerekir.Yukarıda bir ayrıştırma yöntemine ait bazı bilgiler verilmiştir.Buna göre, bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? ‘ Din Allah tarafından ........ aracılığıyla insanları iyiye, güzele ve ........ yönlendirmek için gönderilen ...... kurallar bütünüdür.‘ Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak dinin tanımını doğru yazmış oluruz? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? Aşağıda verilen gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur? 1-masal 2-anlattı 3-dedem 4-bizeYukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? Allahın huzurunda toplanmaya..........denir. ............adındaki terazilerde ameller tartılır.Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Belediye başkanları kaç yılda bir seçilir? LPG ile ilgili,I. Bir karışımdır.II. Sıkıştırılarak elde edilen bir sıvıdır.III. Bileşiminde en fazla propan ve bütün vardır.yargılarından hangileri doğrudur? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir? Onlar basamağı 7 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? Benim yaptığım işler, bir diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir; fakat bana yaptıklarımdan değil yapacakla- rımdan bahsediniz.Atatürkün bu sözüne bakılarak;1- Yaptıklarıyla övünmekten hoşlanmaktadır. 2- Daha iyisi için ileriye yönelmektedir.3- Eleştirilere kapalıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? "853" sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? Bir çiftçi topladığı muzları 10 kilogramlık kutulara koydu. Topladıkları muzu 9 tane kutuya doldurduğuna göre çiftçi kaç kilogram muz toplamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden değildir? Elektrik yangınlarında hangisini yapmak doğru olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Doğu Anadoluda sanayi yeterince gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki anlamlarını ve durumunu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? How many months are there in a year? (I) Medeniyetimiz, kitap medeniyetidir; kitabın medeniyet tarihimizde uzun bir macerası var. (II) Bundan dolayı yazıyla beraber ortaya çıkmış olması gereken ve yazının kalıcılığı için kullanılan nesne ilk kitap sayfaları olarak düşünülebilir. (III) Ayrıca üzerine yazı yazılan taş, maden, ağaç, hayvan derisi de tarihi süreç içinde yazı nesnesi olarak kullanılmış malzemelerden bazılarıdır. (IV) Belki de bu kâğıtlar, bir süre tomarlar hâlinde korunmuş; zaman zaman dikdörtgenler hâlindeki sayfaların tepeleri delinerek ip geçirilerek saklanmıştır.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sözü edilen konuyla ilgili farklı örneklere yer verilmiştir? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında daha büyük bir kalabalıkla Mekkeye geldiler. Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde onu destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler, Peygamberimizi ve Mekkede işkence gören diğer Müslümanları Medineye davet ettiler.Bu paragrafta anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir