S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır. sorunun cevabı "İki konu arasında çelişki var." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Asyanın ve Avrupanın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır? Hangi sayının en yakın onluğa yuvarlanması sonucu dada büyük bir sayı elde edilir? I- Pasarofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil İsyanı ile biter.II- İlk defa Avrupaya gelişmeleri takip etmek için elçi gönderdik.III- İlk defa çiçek aşısı yapıldı.IV- Yeniçerilerden tulumbacılar (itfaiye) ocağı oluşturuldu.Yukarıda sözü edilen Osmanlı devri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcmaı delil olarak kabul etmez? 78 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? 7 onluk 5 birlikten oluşan bir sayı ile 2 onluk 8 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? What will you be doing when.............? Korkular ﴾1﴿ bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir ﴾2﴿ hatıraları tazeler ﴾3﴿ uyarır ﴾4﴿ harekete geçirir ve unutmayı önler.Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Hz. Peygamber : Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. buyurarak kendisini örnek almamızı istemiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin müminlerde bulunmasını istediği bir davranış olamaz? Hz. Muhammedin anne - babası ve dedesinin ismi doğru verilmiştir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruları inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri aşağıdakilerin hangisinde gösterilir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Maria has - - - - failed any exams. Shes a good student. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Sivrisinek alayla vızıldamış: Öyle, öyle işte! demiş. Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende? Sivri sineğe göre bu dünyada en güçlü varlık kimdir? "Tired" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Yeryüzündeki yaşam, şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları, matematiksel olarak imkânsızdır. Öyle ise doğada, (her şeye yön veren) gerçek yönetici bir kuvvet vardır... (Cressy Morrisson)Bu paragrafta inanma biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır? 1. First, put the slices of bread in toaster.2. Then take out the slices of bread when it is red enough.3. Finally, slice the toast in half and enjoy it.4. Next, spread butter or jam on the toast.5. After that, close the toast.Bu cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ahmet sınıfta çantasını unutmuştu. Cümlesindeki altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Basınç birimlerinin birbirilerine dönüştürülmesi ile ilgili,I. 1,5 atm, 114 cm Hgdır.II. 1000 atm, 101325 bardır.III. 760 mmHg, 1,0 torrdur.verilenlerden hangileri doğrudur? Sorumluluk; kişiliğini oluşturmuş bir bireyin kendi tercihlerinin sonuçlarını üstlenmesidir.Buna göre bireyin sorumluluk alması için öncelikleaşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir? Ben öğretmenim. Öğretmenim! diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatmayla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşede mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.Paragrafta geçen, Selam vermeyen Fatmayla emeğime yanarım. Cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilebilir? Wendy : - - - -?Robin : Twice a day. Dil, ......................... içerisinde çözünebilen maddelerin tadını algılayabilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Anahtar kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde terim anlamda kullanılmıştır? 4 onluk 6 birlik + 3 onluk 2 birlik işleminin sonucu kaçtır? I. Ayağını burktuğu için dans ederken zorlanıyor.II. Mağazadaki seri sonu ürünler yoğun ilgi görüyordu.III. Küçük çocuğun ağlamaktan gözleri şişmiş.IV. Evin bakımsızlıktan dolayı her yeri dökülüyordu.V. Soğukta kaldıkları için hepsi hastalanmış.Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Kısa kenarının uzunluğu 45 m, uzun kenarının uzunluğu 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden yön bulma yollarından biri değildir? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? Evin çatılarını sağlam yapmalıyız. İfadesi aşağıdaki doğal afetlerden hangisinden korunma yoludur? a < 147 ifadesindeki a'nın alabileceği en büyük değeri için 200 – a işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir? Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir