S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Eleştrimizde kırıcı olmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
95 sayısının 4 fazlası ve 5 fazlasının toplamı kaçtır? 2n = 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sonucunda oluşacak yavru hücrenin kromozom sayısı ne kadardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin –de hali ile yazılmış bir kelime vardır? I. Domuz gribi salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinde aksamaların yaşanmasıII. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı ete olan talebin azalmasıIII. Deniz ürünlerinin dondurularak taşınmasıYukarıdakilerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek olarak gösterilemez? Kurtuluş Savaşı’ nda, Kuva-yı Milliye birliklerinin Fransızlarla savaşarak, Fransızlara geri çekilmek zorunda bıraktıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Mom  : Do you want to come with us to your grandmother’s birthday party?Son  : Yes, mom. I do.Mom  : Then you - - - - finish your homework. Geri kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? İnsandan anlamak deyiminin anlamı hangisidir? • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? He is a careful student. He studies - - - - .  Mutfaklarda bulunan fırın ne işe yarar? Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dinsel nitelikli nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?   Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir?  Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  Sabah evden çıkarken çok güneş vardı.Annem:”Şapka tak yavrum güneş seni rahatsız etmesin”dedi.Bende şapkayı takıp “oh be çok rahatladım”dedim.Parkta arkadaşlarımla buluştuk.Hava çok güneş olduğu için oynamadık gölgede oturup sohbet ettik. Çocuk arkadaşlarıyla neden oyun oynamamış?  “İl” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?  “Herkes kendi gibi gördüğü için  farklı bir Oğuz görüyor.”  Yazar bu sözle ne anlatmak istemiştir? Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?2       12      9        19      16      ? Tartışmanın doğal olması kadar uzlaşamamak da doğaldır. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerin hangisine başvurulmalıdır? Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisi doğru eşleştirilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir?  90’nın asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi aile tarihini araştıran birisi tarafından yapılmaz? Hi! I’m Joe. I’m a student at a high school. I have great buddies in my class and I like hanging out with them on Saturdays. So, I get up at 9 am and meet them at 10 am. We spend all day together. We usually go nature walking and cycling. We sometimes do different activities such as zorbing and snowshoeing. We really love them because they are unusual and exciting. However, we can’t stand shopping. It’s really unbearable. After a nice day, I usually come home at about 7:30 pm. Then I rest for a while and I usually sleep before 11 pm.Which activity do Joe and his friends hate doing? A = { 10’dan küçük asal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadayken iyi işler yapmış olanların ahiret hayatında mükâfatlandırılacağı yer aşağıdakilerden hangisidir?  Kum – taş  karışımını hangi yöntem ile ayrıştırırız ? 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz?  My name is Sally White. I have got three children. They are all ill. Joe feels angry and unhappy. He can’t walk. He stays in his bed. Kate has a sore throat. She feels sick and she can’t swallow. Richard has the flu. He sneezes a lot and feels cold. He needs to drink hot drinks.What is the matter with Joe? 1991’de bağımsızlığını kazanan Türkî Cumhuriyetlerle Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir yıl sonra Dış işleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.Yukarıda bazı özellikleri verilen kuruluş hangisidir?  MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre Bakanlık merkez teşkilatına bağlı genel müdürlüklerde görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeninin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam …….….…. hücre oluşur.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Basın toplantısından sonra soru alınacağı söylendi ama bütün gazeteciler onun siyah ya da beyaz cevap lar vermeyip gri konuşacağından emindi.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şehitkamil ilkokuluna gidiyorum.         1              2            3Yukarıdaki cümlede kaç numaralı sözcük yanlış yazılmıştır? Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan katman aşağıdakilerden hangisidir? "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda idari kurumlar (belediye, kaymakamlık, valilik, tüketici hakem heyeti, emniyet müdürlüğü vb. gibi) tarafından sorunlar çözümlenmektedir."Aşağıdakilerden hangisi idari kurumlar tarafından çözümlenen bir sorundur?  Hz.İbrahim (a.s) peygamberin getirdiği ve tek bir yaratıcıya inanmayı ona kul olmayı öngören  din anlayışına ne isim verilir? “Sizden hala haber alamadım.” cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iç gezegen değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir