S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? sorunun cevabı "Ormanlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
If I ............ better, I would go to theatre with you. Avustralya ve çevresindeki ada ülkelerini kapsayankıtanın adı, aşağıdakilerden hangisidir? 170 sayısının 3/10' u kaçtır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gençliği bir mutluluk dönemi saymak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı bir dönem sayıyorlar. Artık ben ihtiyarladım. dediğimde Hayır, sadece yaşlandınız. di­yorlar. (K) Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. (L) Benden genç olanlar, benimle karşılaşır karşılaş­maz Sizi çok iyi gördüm. diyorlar selam yerine. (M) Bunu söylerken, sanırım yaşlılı­ğın beni incittiğini düşünüyorlar. (N) Aslın­da huzurlu ve güzel günlerin bir başlangıcıYukarıdaki paragrafta düşüncenin akışı­nı kesen bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle belirtilen boşlukların hangisine Oysa yaş­lanmak hiç de üzülecek bir durum değil. cümlesi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir? Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanların sevmenizi sağlar.Malcolm X yukarıdaki ifadesinde hangisini vurgulamıştır? Milli Mücadelede, Osmanlı Hükümetinin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.Buna göre;I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılmasıII- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasıIII- medreselerin kapatılmasıIV- saltanatın kaldırılmasıinkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 1.sokak2.yavaş yavaş3.sabahın ilk ışıklarıyla4.başlamıştı5.hareketlenmeyeNumaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? Tane kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ileateşler? Kuran-ı Kerimi anlayarak okumak insana ne kazandırır? Türkiyenin kabartma yöntemiyle çizilmiş haritasını inceleyen bir grup öğrenci; - Koyu kahverenginin çok fazla olduğunu,- Kabarık yerlerin çokluğunu,- Akarsuların oluşturduğu derin vadileriAşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok gözlemler? Annem 42, babam 45 ben de 12 yaşındayım. Üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Hukuk, edebiyat, mantık, tefsir, sosyoloji ve tarih alanlarında öğrenim görmüş ve çalışmalar yapmıştır. Bilim insanları tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu kabul edilmektedir. Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi sosyal bilimlerin temelini oluşturan görüşlerine yer verdiği Mukaddime adlı ünlü eseri yazmıştır. Coğrafyanın insan yaşamı üzerine önemini vurguladığı Coğrafya kaderdir. sözü ona aittir.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 3y-2x+3m-7 ifadesinde kaç tane terim bulunmaktadır ? Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir? I. GlikozII. AntibiyotikIII. MikotoksinVerilen maddelerden hangileri küf mantarlarınca üretilebilir? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bu yaz her hafta bir hikaye yazdım. cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Muhammed, Efe den ................... uzun saçlıdır. Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılabilir? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açıldı ? Bir çiçekçi aldığı 384 gülü, altışarlı buketler halinde hazırlayarak satıyor. Buna göre çiçekçi kaç buket gül satmıştır? 8 - ... = 3 işleminde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Kuzeybatı bir ........................ yöndür. I. Doğu II.Kuzeybatı III. Kar Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kasların özelliklerinden biri değildir? Güvenilir olmak demektir. Bütün peygamberler söz ve davranışlarıyla insanlara güven duygusu vermişler, her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?A) Sıdk B) Emanet C) Fetanet D) İsmet Bireyler mesleklerini seçerken...................dikkate almamalıdır.Verilen cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 2x + y = 44x - y = 14 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Minik tavşan yiyecek bulmak için bir saat koştu. cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Sanayi inkılâbının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 234.567 Doğal sayısının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir