S:1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir? sorunun cevabı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
KitapE-Kitap OkuyucularKil Tabletler Genel Ağ ve Arama MotorlarıBilgisayar ve DisklerBilginin depolanması ve aktarılmasında yukarıda verilenlerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (8 x 1000) + (9 x 10) + 6 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre atama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıda bazı maddeler ve bu maddeleri cisim haline dönüştüren meslek grupları verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Do you go to school by train - - - -? İktidarın kaynağı sorununu ele alarak üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber, "liderin sahip olduğuna inanılan olağanüstü niteliklerinden doğar" dediği otorite türünü hangisiyle adlandırmıştır? Ayşe'nin 13.486 TL'si Murat'ın 9076 TL'si var. Buna göre Ayşe'nin parası Murat'ın parasında ne kadar fazladır? Uzun yıllar önce Çinin dağ köylerinin birinde Yen adında bir genç yaşarmış. Yenin en büyük arzusu devlet memuru olmakmış. Kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bir yıl, tarladan yorgun argın dönerken arkadaşlarından biri Başkentte devlet memurluğu için sınav yapılacak, katılmayı düşünüyor musun? diye sormuş. Yıllardır kendi kendine böyle bir sınav için hazırlık yapan Yen, sonunda talih kuşunun başına konduğunu düşünmüş. Elindeki çapayı yere atan Yen, hemen başkentin yolunu tutmuş. Sınav soruları Yene o kadar basit gelmiş ki diğerlerinden önce bütün soruları cevaplayıp salondan çıkmış.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 250 mL + 550 mL toplama işleminin sonucunun 1 Litreye eşit olabilmesi için kaç mL gerekir? Doğrulukla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aç sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekillerine ne ad verilir? Korku olmasaydı atalarımız tehlikelerden korunamaz, hayatta kalamazlardı. Biz de bugün burada olamazdık. Mesela arabalardan korkmak, yolun ortasından yürümemizi önler. Böylece korku bizi korur. Ama bazen de bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir güce dönüşür.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Ot ve yem dolu bir binadan sadece iki güzel tay vardı.Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde büyük ünlü uyumu aranmaz? I am Tim. Im a forth grade student at Planet Elementary School. I get up at half past seven and after thirty minutes I have breakfast with my parents. My school starts at quarter past eight. I have lunch with my friends at one p.m. Then, I have classes until quarter to four. I arrive home at four because my school is near my home.Tim yaptığı işlerin hangisinden bahsetmemiştir? Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş maddea- ) Petrol Plastik b- ) Pamuk Gömlek c- ) Şeker Pancar d- ) Süt Yoğurt Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? ... Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allahı anarlar... AYETYukarıdaki Ayeti Kerimeden bizlerin çıkaracağı en önemli mesaj hangisidir? 1- Konuyu belirleme2-Varsayım (Hipotez) oluşturma3-Bilgi toplama4-Bilgileri rapor haline getirmeYukarıda sıralanan çalışmalar için neler söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hukuk devletiyle doğrudan ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değil­dir? Doktor ile hastane arasında bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisiarasında böyle bir ilişki vardır? Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Where is Jack from? sorusunun cevabı hangisi olamaz? Yeni bir buluş ortaya koyarak eşi benzeri olmayan bir ürün meydana getiren kimseye .................denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir özellik için, annesinden normal aleli, babasından hastalıkla ilgili aleli alan bireylere o özellik bakımından taşıyıcı denir.Buna göre, hangi genotipe sahip anne-babanın doğacak çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı en fazladır? (A: Sağlam, a: Hastalık alelidir.) 38,457 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? Sabahın seher vaktinde Bir garip bülbül dolaşır. Yukarıdaki dizede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Kıyam bi nefsihi sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Biz oyunsuz olamayız,Eve bağlı kalamayız.İçimiz kıpır kıpırYerimizde duramayız.Yukarıdaki şiirde yaşanan duygular hangileridir? Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metin olabilir? Belge Üzerinde Seçili Olan Bir Belge Klâvyeden Nasıl Kopyalanır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir