S:1

Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ?

Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ? sorunun cevabı "Burnu havalarda bir adamdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? Ali : ............... are you doing?Ayşe : I am cooking.Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Özgür, beher bardağını kullanarak deney yapıyor. Beherin boş kütlesine ve boş kütlesi ile birlikte ölçülen kütleden, boş kütleyi çıkardıktan sonra kalan kütleye verilen adı unutuyor. Bu adlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir? • Tarım arazisi yapmak için ormanların yok edilmesi• Hayvanların aşırı otlatılarak bitki örtüsünün yok edilmesi.İnsanların bu şekilde davranması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasını hızlandırır? Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Kutsal bir hikâyenin anlatımıdır. Konusunu olup bitmiş gerçek olaylardan alır. Olmuş olayları mecazî bir dil ve semboller kullanarak insanların anlayabileceği şekilde anlatır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) yaşadığı toplumdaki cehaleti ve yanlış inanışları ortadan kaldırıp insanların doğru bilgiye ulaşmaları için büyük çaba göstermiş ve faydalı ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmiştir.Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in bu anlayışına örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir? Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak değildir? I dont like city life because cities are ........................... and ....................... İslam tarihinin ilk ve en önemli kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan basıncın küçülmesi günlük yaşamı kolaylaştırır? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır.Bu tren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Güneş altında kalan cisimlerin sıcaklığının yükselme sebebi ışığın ..........Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kadar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine yaklaşık anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin yorum u yer almıştır? İnsanlar, trafikte aşağıdakilerden hangisi olarak bulunamaz? İnsanlar neden evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri tehditlerin yerini alan çok boyutlu ve asimetrik tehditler arasında yer almaktadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız1.(......) Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.2.(......) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.3.(......) Dünya batıdan doğuya doğru döner.4.(......) Kireç taşı ve sünger taşı kayaçlara örnektir.5.(......) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Hangi sözcükte kaynaştırma harfi vardır? Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş, klorlu ve tuzlu su, saçın protein yapısında bozulmalara neden oluyor. Bozulan protein yapısıyla birlikte saçlarda incelme, kopma ve kırılmaların yanı sıra saç renginde solma izleniyor. Saçımızın yılda 10 santim uzadığı düşünülürse 30 santimlik bir saç teli yaklaşık 3 yıldır bizimle ve birçok dış etkene maruz kalıyor. Güneş, deniz ve havuzun yanı sıra saç boyaları, sık fön çektirmek, çok gergin yapılan atkuyruğu ya da örgüler ve saç şekillendiricilerinin kullanılması da saçın yapısını bozuyor. Tüm bu etkenler bir arada düşünüldüğünde yaz aylarında saçların yaşlanmaması için ekstra özen göstermek gerekiyor.Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapmak doğru değildir? Cümlelerin hangisinde gizli özne yoktur? Arabistanda İslamdan önceki döneme ne denir? İbadetler yapılışları bakımından üçe ayrılır. Bunlar bedenle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdir.Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle yapılan bir ibadettir? Tracy : I have two tickets for the rock concert tonight. Shall we go together?Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What time does it start? Hangi cümlede kesme işareti hatalı kullanılmıştır Ülke ekonomisine sanayi alanında en çok katkı sağlayan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? I have ............ English since 10 a.m. Hangi cümlede tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? 45-42-39-36-33-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır? ‘De ki: Andolsun, insanlar ve cinler bu Kuranın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler. (İsra suresi, 88. ayet)Bu ayette Kuran-ı Kerimin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Sedef:Dünya değişiyor dostlarım, günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.Sedefin sözlerinde, aşağıdaki duyulardan hangisi ağır basmaktadır? Uğur : __________Mustafa : She is my sister.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir