Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir?
1-güneş gören yerler.
2-havası kirli yerler.
3-pis sular.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir?1-güneş gören yerler.2-havası kirli yerler.3-pis sular. sorunun cevabı "2 ve 3 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda seçeneklerin hangisinde aydınlatma araçlarının doğru sıralanışı verilmiştir? 36 sayısının 38 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır? İzmir’ in işgaline karşı ilk dış tepki nedir? Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.•  315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye•  108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır? Hz. İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği toplum, daha önceleri aşağıdaki inançlardan hangisine sahipti? Aşağıdaki canlılardan hangisinin hareket şekli farklıdır? Sokakta kaybolduğumuzda kimden yardım istemeliyiz? Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün.Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 42- 50- 58- ….- 74 örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayı gelir? Annem ile babam ev almaya karar verdiler. Biz ev alınca hangi temel hakkımızı kullanmış oluruz? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk            işgali  gerçekleştirmiştir?