Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kadir Mevlam eğer senden uzakta
Bana takdir eylemişse ölümü
Rahat etmem bu yabancı toprakta
Cennette de avutmam gönülümü
Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kadir Mevlam eğer senden uzakta Bana takdir eylemişse ölümü Rahat etmem bu yabancı toprakta Cennette de avutmam gönülümüBu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır. sorunun cevabı "Gönülümü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Microsoft Office PowerPoint’te efekt eklemek için hangi yolu kullanırız. Hangi cümlede ünlü uyumunu bozan eklerden biri kullanılmamıştır? Evlerimizi dere yataklarına yaptık.Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik.Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık.Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? Oruç ………………….ile başalar. Boşluğa ne gelmelidir?        “Garibim , nâmıma kerem diyorlar,         Aslı’mı el almış harem diyorlar.”                                   Faruk Nafiz Çamlıbel( 251.ve 252.sorular bu dizelere göre cevaplandırılacaktır.)  Yukarıdaki dizelerin hece ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?       Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine neden olmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eşanlamlısı yanlış verilmiştir ? “Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.” (Hadis-i Şerif)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadis-i şerifinden çıkarabileceğimiz bir sonuç olamaz? Türkiye’de en fazla kullanılan ulaşım türü hangisidir? • Büyüme hormonunu salgılar.•Bazı iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler.Yukarıda bazı görevleri verilen salgı bezi hangisidir? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?  Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?