S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? sorunun cevabı "Her gün hastalanıyorsun.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır. Bu kaynak halktan toplanan vergilerdir.Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sempozyumlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül "anlam karışıklığını önlemek" için kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir? Jack : What time does the school start?Anna : It starts - - - -. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir? Allah, mesajlarını onlara iletmek, onları (kötülüklerden ve inkardan) arındırmak ve onlara ilahi kelamı ve hikmeti öğretmek için içlerinden kendileri gibi (beşerden) bir elçi çıkararak müminlere lütufta bulunmuştur.... (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet)Bu ayette peygamberimizin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Akdenizin bitki örtüsü makidir. cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem maddi hemde manevi temizlik ile ilgilidir? (102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz? Mavi-yeşil alg (su yosunu) hangi üreme çeşidi ile çoğalır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somuttur? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir? Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabitin bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir? Beçin Ortaçağ Kenti hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir