Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? sorunun cevabı "Her gün hastalanıyorsun.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler.2. Bitkiler, besin üretmek için güneş ışığına gereksinim duyar.3. Canlıların çoğu birçok çeşit besin tüketir.4. Bilim adamları bu karşılıklı beslenme etkileşimine ‟besin ağı” adını vermişlerdir.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle bu paragrafın dışında kalır? Peygamber ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 96 kişilik tiyatro grubunu 4 gruba ayırdık. Her grupta kaç kişi olur? Dünya’nın en içteki katmanı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz?  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre uygulama sınıfı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kaç aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini ifade eder? Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır? 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.2.        İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylem- lerinden sorumludur.3.        İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.4.        İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa sahip bir varlıktır.İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısınakatılır.II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.III. Enerji verici olarak kullanılır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bir pastanede her gün 6 çeşit pasta üretil- mektedir. Bu pastaneden 3 çeşit pasta almak isteyen bir müşteri bu seçimi kaç farklı biçim- de yapabilir? Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, ar aştıracak, bilimsel  ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir? Kilosu 5 lira olan elmadan 2 kilo, kilosu 25 liradan 5 kilo fındık alan Abdullah, kaç lira öder?