S:1

Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir?

Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? sorunun cevabı "Veda Hutbesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir? Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin indirilişi kaç yıl sürmüştür? AB + AB + 10 = 60 olduğuna göre A + B kaçtır? 6 bardak pirinç için 15 bardak su kullanarak pilav yapan bir aşçının, 1 bardak pirinç için kaç bardak su kullanmalıdır? T = {0, 2, 4, 6, 8} kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi peygamber-lerin özelliklerinden birisi değildir ? Bir torba çimento 50 kgdır. Bir kamyondaki 200 torba çimento toplam kaç kilogramdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerden hangisi sesteştir? I. Atomu parçalamakII. Ölümsüzlük iksirini bulmakIII. Değersiz madenleri altına çevirmekYukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır? Her iki yönde sınırsız olarak devam edip giden noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye ...........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İskeletimiz kaç bölümden oluşur ? Bir tonu 9000 TL olan portakalın 3Kg 'ı kaç TL dir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Erkek organın başçığındaki polenlerin su, rüzgar, kuş, böcek ve insan aracılığı ile dişi organın dişicik tepesine taşınması olayına ne ad verilir? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Bir yıl olarak kabul edilen zaman dilimi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Babamızın bize hediye alması bizde hangi duygunun oluşmasına sebep olur? Yaş günü armağanı olarak ben şunu aldım. Cümlesinde kişi adılı hangisidir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?16 - 3 = 52 ÷ .... Bazı ağaçların yaprakları her mevsimde yeşil kalır ve dökülmez. Aşağıdakilerden hangisi bu ağaçlardan birine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin ham maddesi toprak değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir anlatım vardır? 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğ-muştur. Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır. Bu akımın dünya edebiya-tındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehovdur. Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir? Deniz Hanım iki kez evlenir. Gül ve Şeker adlı iki kızı olur. Kendisi şenlik ve gösteriş tutkunu bir kadındır. Evi o yönetir. Kocası Ahmet Bey ise yaşamayı seven, gamsız bir adamdır. Kızları Gül evde kalmış, çirkin, içkici ve dengesizdir. Şeker Hanım kendisini evin direği gibi görmektedir.Bu parçada tanıtılan kişilerin hangi özelliklerine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allah niçin Vahiy Göndermiştir sorusunun cevabı olamaz? Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet, Allahın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.Bu bilgiler Kuran-ı Kerimin aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir? 6 x 3 + 10 ÷ 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır? Ramazan 80 kilo Garip, Ramazan dan 15 kilo daha hafif olduğuna göre Garip kaç kilodur? (I) İnsan olmak, elbette bir canlıyı sevmeyi gerektirir. (II) Yalnız başıboş dolaşan kuduz bir köpeğe, ölümüne yol açtığı masum bir çocuktan daha fazla sevgi de gösterilmemeli. (III) Ben hayvanseverim diyenlerin, çocuğu hiçe sayarcasına köpeğin peşine düşmesi de kabullenilmemeli. (IV) Hatta bu bir sevgi olarak değil, sevginin saplantıya dönüşmesi olarak değerlendirilmelidir. (V)Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine, Yunus Emrenin sözüyle ‘Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek hepimizin şiarı olmalı. cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz? Umarım onlarla - - - -Bu ifade, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur? ..................................idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? İnsan için önemli olan, yalnızca felsefe metinleriniokumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.Felsefe yapmak, insanın merak ve hayretine bağlıolarak kendisi, çevresi ve yaşadığı evrenle ilgili sorusorma, sorgulama faaliyetidir. Felsefenin genellikleaynı soruları sormasına rağmen bu sorulara sürekli bircevap arayışı içinde olması felsefe yapmak açısındanönemlidir.Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir