S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bu çocuk hep böyle, sabah akşam oynuyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
- Türkiye’de Karabük, İskenderun ve Ereğli fabrikalarında işletilmektedir. - Sivas(Divriği), Malatya(Hekimhan)da çıkarılmaktadır.Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Hangi seçenekte yumuşama olabilir? “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …”cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır? Hangisi yanlış davranıştır? Bir bilgisayar ağı kurmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?  Sağlıklı bir yaşam için günde 2 litre su içen biri iki haftada kaç litre su tüketir? “İnekler beş balya saman yedi.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren kahramanlar ile şehirler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? ‘‘Ömür’’ kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? 40₺ nin %25 kaç ₺ ‘dir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreten bir kaynak değildir? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden etmenlerden değildir? Kuran’ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Sıcaklığın sürekli artmasıII. Ortamdaki suyun %15 altına düşmesiIII. O2 miktarındaki artışÖzelliklerinden hangileri hem O2 ’li solunum hem de fotosentezi olumsuz etkiler? Ay’ın evreleri Ay’ın hangi özelliğinin sonucunda oluşur? The girl - - - - when she saw the burglar in her kitchen. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?  Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinde insanların suçu çok büyüktür? Bir çıkarma işleminde eksilen 45, fark 15 ise çıkan kaçtır? Plan yaparsak ………………… Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?   I. TaşII.Oyun hamuruIII.DemirYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri serttir? Dünyanın en iyi fındığı hangi ilimizde yetiştirilir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürün unsurlarından değildir? 1. Zorluklar, başarıya ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır.2. Nasıl söz sözü açarsa başarı da başarıyı doğurur.3. İnsanların yollarındaki engeller, hedefe götüren basamaklardır.4. Çabuk elde edilen başarı çabuk kaybedilir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazın(……) Türkiye’nin il sınırlarını, komşularıyla olan sınırlarını gösteren haritalara siyasi haritalar denir. (……) Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim karasal İklimdir.(……) Bilim insanının özelliği sabırsız ve aceleci davranmasıdır.(……) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.(……) Yatırımlar yaparak iş alanları açan kişiye girişimci denir. Aşağıdakilerden hangisi petrolün işlenmesiyle üretilmez?  Aşağıdaki fiillerden hangisi, devam eden bir eylemi bildirmektedir? Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Alanı 400 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafı 2 sıra tel ile çevrilecektir. Bu iş için kaç m tel gerekir? Rıdvan’ın elması Leyla’nınkinden küçük Leyla’nın elması Meltem’inkinden küçükBuna göre en büyük elma kime aittir? Rentek manevrası;I.  Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,II.  Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi‟nde alınan kararlardan biri değildir? Hece (Ünlü) düşmesi olmayan cümle hangisidir? Gece yürüyüşünde aşağıdakilerden hangisi yaparsak yanlış olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir