Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ? sorunun cevabı "Bozkır kültürü gelişmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? 515 253 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Erozyon en çok hangi ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir? mıknatıslarla ilgili verilenifadelerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 880 lirayı en az kaç tane kâğıt parayla oluşturabiliriz? - - - - komedyasında olaylar,  merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (   ) Telif hakkı ile korunan içerikleri kendimize aitmiş gibi paylaşabiliriz.(    ) Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız.(    )  Bize gelen her dosyayı açmalıyız.(    )  Tanıştığımız kişilerle buluşmamalıyız.(    ) Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız If I - - - - rich, I would travel around the world. Aşağıda eşleştirilen sözcüklerden hangisinin eşanlamlısı yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında yaptığı hareketin bir sonucudur? Yoksul sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?