S:1

Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Polis" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
'' Siz onu bana bırakın. '' cümlesinde kaç tane zamir vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile tam bölünür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisinde cansız varlık ismi verilmiştir? Bugün günlerden salı, 5 gün sonra köye gideceğiz.Hangi gün köye gideceğiz ? • Sıcak ve nemli bölge toprağıdır. Bitki örtüsü gür olduğu halde humus oluşumu azdır.• Soğuk ve nemli bölge toprağıdır. İğne yapraklı ormanların altında gelişmişlerdir.• Kalkerli arazi üzerinde gelişen topraklardır. Genellikle kırmızı renktedirler.• Yılın büyük bir bölümünde donmuş halde bulunan topraklardır.Yukarıda bazı toprak türleri hakkında bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz. ( ) Vakıflar günümüzdeki Sosyal Devlet anlayışını yerine getirirdi( ) Tımar sisteminde toprakların sahibi çiftçiydi( ) Medreselerde eğitim gören talebelerin ihtiyacını Vakıflar karşılardı( ) Tımar sahipleri bölgedeki adalet işlerini de yapardı. ( ) Enderun mektebine genelde devşirme sisteminden gelen öğrenciler alınırdı Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopta incelenmesine ne ad verilir? Gemi kullanan kişiye ne ad verilir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre yöneltme hangi öğretim döneminde başlar? Batı Anadoluda kurulan İyon şehir devletleri zamanla bilim merkezlerine dönüşmüştür.İyonların hangi özelliği bu değişimi hızlandırmıştır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi en sonda yer alır? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor. (Açıl Susam Açıl'dan) Şairin penceresine gülerek yaklaşan aşağıdakilerden hangisidir? İstiklal Savaşımızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir? I have ............ English since 10 a.m. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini de kapsayıcı bir özelliğe sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından birisi değildir? Mekkede İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine ........................dönemi denir. Noktalı yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Melis, kitabının 4/7 ‘ünü okumuştur. Melis 48 sayfa okuduğuna göre, kitabın tamamı kaç sayfadır? ............................, tarihteki ilk yazılı antlaşmayı yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Hayatınıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden sonra yazmanız gerekir? "Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır. Saban işlemez topraklar, deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler, susuzluktan yanan göğüslerini gökyüzüne açmak isterler. Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır? Bir yapıtın tanınmasında, beğenilmesinde ya da çağdaşlarının arasında eriyip gitmesinde şüphesiz ki eleş-tirmenlerin etkisi büyüktür. Eleştirmenlerin bir yapıtın olumlu ve olumsuz yönlerini okura sunma gibi görevleri olsa da eleştirmen hiçbir zaman eleştirisini yaptığı yapıtın üzerine gölgesini düşürmemelidir.Bu parçada altı çizili söz grubunun bağlamda kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Varlığın ruh ve madde olarak ikili bir yönü olduğunu; ruhun temel eyleminin düşünme, maddenin temel eyleminin de yer kaplama olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? Ahırımızdaki ineklerle tavukların ayak sayıları toplamı 204tür. Ahırda 32 tavuk olduğuna göre ineklerin sayısı kaçtır? -Allah (c.c.) analı babalı büyütsün.-Maşallah,-Allah (c.c.) nazardan korusun.Yukarıda bilgi verilen dini ifadeyi hangi durumda söylemeliyiz? Hangisi konuşma adabına uygun değildir? Aşağıdakilerden yazarlardan hangisi mizahi türde eser vermemiştir? İslamın ilk öğretmeni olan ve Uhud Savaşında şehid edilen sancaktarımızın adı nedir? Çevresinin uzunluğu 40 cm olan bir karenin, bir kenar uzunluğunun yarısı kaç cmdir? Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Bitkilerde polenin yumurtayla birleşmesine tozlaşma adı verilir.(......) Başkalaşım geçiren tek canlı grubu kurbağalardır.(......) Balıklarda yumurtayla çoğalma görülür.(......) Tomurcuklanma bir eşeysiz üreme çeşididir.(......) Tüm canlıların hayat döngüsü birbirinin aynıdır Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatı sonrasında aşağıdakilerden hangileri sırasıyla halife seçilmişlerdir? 35 sayısından bir önceki sayı ile bir sonraki sayı hangi onluklara daha yakındır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses uyumu yoktur? Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne denir? Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada parçalanmadan yüzyıllarca kalabilir? "Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir." ibaresi Anayasa'ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde eklenmiştir? ...Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Bu hadis aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir