S:1

Pozitivist düşünür Auguste Comte´a göre insan düşüncesi teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerler. Ona göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklarlar?

Pozitivist düşünür Auguste Comte´a göre insan düşüncesi teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerler. Ona göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklarlar? sorunun cevabı "Bilimsel yasalara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Günlük protein gereksiniminin karşılanmaması bazı ciddi sorunlara neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri olamaz? I. Preveze Deniz ZaferiII. Ridaniye SavaşıIII. İstanbulun FethiIV. Kıbrısın FethiVerilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir? (-15) - (-23) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Kadının aile içinde eş ve anne olmasıyla beraber onun aynı zamanda bir evlat, komşu, kardeş gibi farklı konumlara da sahip olduğu görülür..Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki namazlardan hangisi Ramazan ayında yatsı namazlardan sonra kılınan sünnet bir namazdır? Mekke döneminde Hz. Peygamberin baş muhalifleri aşağıdakilerden hangisidir? Kral Midas tarafından Eskişehir yakınlarında, Gordion başkent olmak üzere kurulan devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir? Evde güvenlik kurallarına uymazsak .................. neden oluruz. Noktalı yere hangi kelime gelir? Mikroskobik canlılar,I. HavaII. SuIII. ToprakIV. İnsan vücuduortamlarından hangilerinde yaşayabilirler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? How old are you? • Türkiye 2007 yılında deprem afeti yaşayan Peruya ve sellerle boğuşan Bulgaristana destek olmuştur.• Japonya 1999 yılında yaşanan Marmaradepremi nedeniyle Türkiyeye 500 adet prefabrik konut göndermiştir.Verilen örnekler ülkeler arası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz? I'm Nina . I'm from .................. . I speak Greek. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Elif, her gün bir önceki günden 8 sayfa daha fazla kitap okuyor. Birinci gün 20 sayfa okuduğuna göre üçüncü günün sonunda toplam kaç sayfa kitap okumuştur? A: - - - - ?B: It is pink. - - - - kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyuyla paylaşılır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir? Dünyadaki kıtaların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Paint.Net programında açtığımız bir resmin üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya olarak kaydetmek için hangi yolu izleriz? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağlanarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir.Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir? sedat usta, ankaradaki evimizin musluklarını tamir etti. Cümlesindeki hataları düzeltmek için hangi seçeneği yapmak yanlış olur? 4/5 kesri hangi ondalık kesre denktir? İslamiyeti kabül eden ilk avrupa Türk devleti hangisidir? İşaretli kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde sıcak sözcüğü içten, samimi anlamında kullanılmıştır? Osmanlı Devletinin ilk dinsel ve sosyal nitelikli ayaklanması olan Şeyh Bedreddin İsyanı, hangi padişah döneminin önemli siyasi olayıdır? En büyük gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed peygamberlikle müjdelendirildiği zaman kaç yaşındaydı? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde tutumlu olmanın önemini anlatmaktadır? Aşağıdaki hangisinde korkmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? (I) II. İnönü Savaşından sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadeleyi destekle- meye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar.(IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisiII. İnönü Savaşının uluslararası etkisine örnek verilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir