S:1

Hangi cümledeki altı çizili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır?

Hangi cümledeki altı çizili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Oturduğumuz minderler çok sertti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
9 yumurta aldım. 1 yumurta daha alırsam kaç yumurtam olur? Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir? Seracılık daha çok hangi bölgemizde yapılır? I. W II.kWhIII. kW IV. WsElektriksel gücün birimi olarak yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir? Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir? TBMM hangi tarihte nerede açıldı? Ali 44 yaşındadır. Ali'nin yaşının, arkadaşı Veli'nin yaşına oranı 11/8 dir. Buna göre Velii'nin yaşı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir? Hangi cümlede eski sözcüğü, yürürlükte olmayan, geçerliliğini yitirmiş. anlamındadır? Kamp yapacaksanız kafa feneri birçok işe yarar ama çabuk kaybolduğundan çok pahalı bir şey almayın.Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bir sınıftaki öğrencilerin 1/2 ‘si kızdır. Kızların sayısı 21 olduğuna göre sınıf mevcudu kaç kişidir? (I) Destan Dönemi Türk Edebiyatında yuğ, sığır, şölen gibi törenlerde şiirler söylenmiştir. (II) Şiir söyleyen bu kişilere şaman, kam, baksı, ozan gibi çeşitli adlar verilmiştir. (III) Sagu, koşuk, sav, destan gibi türlere ayrılan bu şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlas adı verilen takma adına yer verilmiştir. (IV) İslamiyet Öncesi Dönem ürünleri olarak bilinen bu şiirlerin çeşitli örneklerine Kaşgarlı Mahmutun Divanü Lügatit-Türk adlı eserinde yer verilmiştir.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi büyümemize bağlı olarak değişen özelliklerimiz arasında sayılamaz? Bir toplama işleminde birinci toplanan 8000dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralıkta yaşanan bir durumdur? Kate: I dont prefer - - - - because it is not healty. Türk İdare Sistemi içinde bağlı kuruluşlarda aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz? Bir doğal sayının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına.........denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? ‘ Arkadaşlık yapacağım kişinin ,..............olmasına ömen veririm. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? "Ali okula gitti." Cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir? Hangi sözcükte düzeltme işareti kullanmak gereksizdir? Bir noktadan ................ doğru geçer. ​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? K = {a, ı, o, u} İ = {e, i, ö, ü} K U İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi somut bir yargıdır? Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evrende yer alan canlı cansız tüm varlıklar eşsiz bir uyum ve düzen içindedir. Kâinattaki tüm varlıkları ya- ratan Allah, her şeyi uyumlu ve ölçülü bir şekilde yarat- mıştır.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal;• Trablusgarp Savaşında Derne ve Tobrukta• Çanakkale Savaşında Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda• Kafkas Cephesinde Muş ve Bitlistedüşmana karşı başarılı mücadeleler vermiştir.Mustafa Kemalin elde ettiği bu başarılar kendisine Millî Mücadelede hangi yönden katkı sağlamıştır? Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? 3 destenin 2 katı kaçtır? benzin - su - kömür - elektrik - doğal gaz - motor yağı verilen kaynaklardan kaç tanesi evlerde kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte saygılı, sorumlu ve sabırlı olma örneği olabilir? Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? 26 sayısı aşağıdakilerden hangisi onluğa yuvarlanır? Katı-katı karışımlarını birbirinden ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi kullanılamaz? İslam Devletine, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir