S:1

Hangi tümcede tarih yanlış yazılmıştır?

Hangi tümcede tarih yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Eda, 21 kasım 2005 tarihinde doğdu. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Herhangi bir maddenin birim hacminin kütlesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  I. Pil   II. Ampul    III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu   V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? I used to ………. short pants when I was a child.  Çevresi 96 cm olan bir karenin bir kenarı kaç cm’dir? Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I.   Millî olmasıII.   Değişmez olmasıIII.  Kurallarının olmasıIV. Temelinin bilinmezliğiIV. Canlı olmasıNumaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir? Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya - - - - , bu inanca sahip olanlara da - - - - denir.Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Hakem Olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? “Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ………………… (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük.” Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Microsoft Powerpoint programında sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne ad verilir? 396,105 ondalık kesri için hangisi doğrudur?  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinaye (değinmece) vardır? Fitoplanktonlar ile ilgili;I. Bitkilere benzerler.II. Suda yaşarlar.III. Fotosentez yaparlar.verilenlerden hangileri doğrudur? Bir ülkede yaşayan tüm insanlar ırk ,dil, din farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. İfadesi ile hangi haktan söz edilmektedir?  Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman kutlanır? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aday öğretmen yetiştirme sürecinde bir danışman öğretmen, aday öğretmenin kendi anlattığı dersle ilgili eksiklerini fark edip öz değerlendirme yapmasını istiyor. Ayrıca aynı ders anlatımıyla ilgili diğer aday öğretmenlerden de değerlendirme yapmalarını istiyor.Buna göre danışman öğretmenin, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması en uygundur? “Beyaz “ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Çok yıllık bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi gerçekleşmez? She - - - - in a bank since she graduated from the  university. Garanti belgesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek-şartkipi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı (son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? Selma 9 yaşındadır. Ablası Selma’dan 6 yaş büyüktür. Selma’nın ablası kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarından biri değildir? “Okumak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğrenim görmek” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de gö­rülmez ? Din felsefesi, genel olarak dini, dinle ilgili konuları eleştirel, akıl ilkelerine bağlı olarak ele alan felsefe dalıdır.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorduğu sorulardan değildir? Bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Hendek savaşında Medine'nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir? Oğuzlar arasında İslamiyet, kaçıncı yüzyılda hâkim bir din hâline gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  ‘’Gölgem iki adam boyu olduğunda işim bitecek.’’ diyen KELOĞLAN zamanı hangi saat türüyle ölçmüştür?  Bir kavanoz balın kütlesi 4 kg’dır. Öğle yemeğinde 750 g’ı, akşam yemeğinde ise çeyrek kilogramı tüketildiğine göre kaç kg bal kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden yanlış olanlar için parantez içine Y doğru olanlar için D yazınız.(   ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere kas denir.(   ) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.(   ) Spor yaptığımızda daha fazla soluk alıp veririz.(   ) Kafatasımızdaki eklemler en çok hareket eden eklemlerdir.(    ) Nabız atış sayımız her zaman aynıdır(    ) Soluk alma sırasında  diyafram kası kasılır ve düzleşir.(   ) El ve ayak kemikleri kısa kemiklerden oluşur(   ) spor, kas, iskelet ve eklemlerimizi geliştirmez Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir