S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘sürmek kelimesi ‘zaman almak anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘sürmek kelimesi ‘zaman almak anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Evden okula gelmem yarım saat sürdü." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesiyle Osmanlılar, Avrupa Kıtası’nda ilk kez toprak sahibi olmuştur? Burak: It’s important to be sympathetic to people.Ceren: ............... I agree with you.  Güneş sistemindeki güneşe en yakın gezegen ve en uzak gezegenlerin özellikleri sırası ile aşağıda doğru olarak verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir? *İnsanlar eşittir* Kadınların hakkı gözetilmelidir* Kan davaları kaldırılmıştır* Faiz kaldırılmıştır.Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? Uyumlu ve sevecen  kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Küçük nesneleri büyüterek, en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan, eğitim ve sağlık alanında kullanılan teknolojik alet hangisidir? " Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır." Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir? Cümlelerin hangisinde gizli özne yoktur? Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan değildir? “Kitabı incelediğimizde yazarın dilinin pürüzsüz olduğunu görüyoruz.” Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?   Gözle görülemeyecek canlıları görmemizi sağlayan araç hangisidir? H2O bileşiğinin kendi molekülleri arasında görülen baskın etkileşim türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ( 1 H, 8 O ) “Doğru sözlü olmak “ anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? Bir yerin kuşbakışı çizimine ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Bir caminin çevresinde camiyle birlikte yapılmış medrese, imaret, sebil, kütüphane, gibi yapıların tümüne …?… denilir. Günümüz üniversite kampüsleri…Yukarıda …?... ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylevden alınmıştır? Gemi kullanan kişiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)’in danışrak işyapmasıile ilgili değldir? Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikâyelerine fabl denir. Fabllarda öğretici bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar, bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, fablın sonunda atasözü ya da özdeyiş şeklinde verilir. Fabllar kısa hikâyelerdir; giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere dört bölümden oluşur. Çocuklara tokgözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fablların eğitici yanı güçlüdür.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? "Uzun boylu adam, durmadan bağırıyordu." cümlesinde varlığın biçimini belirten kelime hangisidir? Aşağıda verilen;I. P II. Su III. Ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin şartları arasında yer almaz? “Şöyle iki yanıma bakınıp kendimi bulmaya çalıştım: Kardeşlerim aydınlık yüzleriyle mışıl mışıl uyuyor. Annem kalkmış, yatağı toplanmış, Avluda yayık dövüyor olmalı. Biraz gerindim, sonra Yerimden yay gibi fırladım.”  Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Teknolojik uygulamalara örnek olarak gösterilen;I. boya tabancaları,II. baca temizleme fırçaları,III. fotokopi makineleriaraç ve gereçlerinden hangilerinde elektriklenmeden yararlanılabilir? Bety  :We are gathering with our high school friends next Sunday. Would you like to join us?Ashley : I am afraid I can’t. There is a project to finish. I - - - - on Sunday. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdaki yazarların hangisine aittir?  Hangi cümlede virgül farklı bir görev için kullanılmıştır? İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak nerede tanımıştır? Aşağıdakilerden hangisi adın yerini tutan bir sözcüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?  Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri yoktur?          Mıknatıs çekim gücüne sahiptir. Bu çekim gücü bazı metalleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder ve mıknatısa yapışır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi özel konuma girmez? V+X işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir